2015_01_28
Uutiset

Tilinpäätös lähestyy - muistathan nämä!

Vuoden vaihduttua useimmissa yrityksissä valmistaudutaan päättyneen tilikauden tilinpäätökseen. Varastojen ja keskeneräisten töiden inventoinnit sekä mahdolliset luottotappiokirjaukset tulisi olla jo tehtynä, mutta yrittäjällä riittää edelleen tehtävää. Accountorin Turun toimiston kirjanpitäjä Ansa Halonen muistuttaa toimittamaan ainakin seuraavat tiedot omalle kirjanpitäjälle. Muistathan toimittaa oman yrityksesi tiedot ajoissa!

 • Kassavastuullisen henkilön todentama kassan täsmäytyssaldo.
 • Pankilta tilattavat saldotodistukset pankkitileistä, luotollisista tileistä ilmoitetaan tilien korkosaatavat.
 • Myyntisaamiset, joista ei ole vielä lähetetty laskuja.
 • Vastaanotettujen tuotteiden ostovelat, joista ei ole vielä saatu laskuja.
 • Saadut ja myönnetyt vuosi- ja paljousalennukset.
 • Tilinpäätöksen täsmäytysasiat: luotonantajien saldo- ja korkotodistukset lainoista ja tulevan tilikauden lyhennyksistä sekä yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät pääomat.
 • Kiinnitykset, takaukset ja annetut pantit sekä muut vastuut (esim. vastuu sopimussakon maksamisesta tai takuuvastuut). Nämä tiedot sekä yrityksen omasta puolesta että muiden puolesta annetuista vastuista.
 • Jos osakkaat ovat yhtiölle velkaa, niin tieto näille lainoille annetuista vakuuksista.
 • Leasing-sopimukset sopimusehtoineen tai leasing-yhtiön antama selvitys jäljellä olevista maksuista.
 • Tieto siitä, jos omistajapohjassa ja/tai hallituksessa on tapahtunut muutoksia tai tilintarkastajaa on vaihdettu.
 • Rasitustodistukset
 • Toimintakertomus, mikäli yhtiön kuuluu lain mukaan sellainen laatia.
 • Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella (muut palkkahallintoon liittyvät tiedot tulevat suoraan Accountorin palkkapalvelun kautta).

Kun edellä mainitut tiedot on toimitettu tilitoimistoon jo tilinpäätösvaiheessa, yrityksen ei tarvitse valmistautua suuremmin tilintarkastukseen. Tilinpäätöksen valmistuttua tasekirja allekirjoitetaan. Hallituksen ja yhtiökokousten pöytäkirjat tulee muistaa myös pitää tilintarkastajan saatavilla, jos kopioita niistä ei ole tilitoimistossa.
 

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje