Accountor

Tutustu yrityksemme visioon, brändilupaukseen, asiakaslupauksiin sekä arvoihin.

Ota yhteyttä

Visiomme

Visiomme on olla talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden halutuin kumppani kaiken kokoisille organisaatioille valituilla markkina-alueilla.

Uskomme, että palveluliiketoiminnassa pääsee huipulle, kun uskaltaa ja osaa ottaa huomioon tunteet kovan substanssin ja asiakaspalvelutaitojen lisäksi.

Brändilupauksemme

Passion for results

Meillä on todellinen intohimo saada aikaan tuloksia. Tuloksien aikaansaaminen kertoo kovasta ja systemaattisesta työnteosta asiakkaidemme hyväksi. Toiveemme on, että intohimo saada aikaan tuloksia yhdistäisi meitä ja asiakkaitamme. Tämä asenne on tie menestykseen.

Asiakaslupauksemme

  • Aina ajallaan ja oikein
  • Asiantuntija lähellä sinua
  • Aloitteellista asiakaspalvelua

Aina ajallaan ja oikein tarkoittaa, että teemme, mitä lupaamme. Onnistuneen palvelutapahtuman kannalta on tärkeätä luoda asiakkaalle odotusarvot ja lunastaa ne.

Asiantuntija lähellä sinua tarkoittaa, että tehtävämme on paneutua asiakkaiden liiketoimintaan ja löytää sieltä kohtia, joissa omalla asiantuntijuudellamme voimme auttaa asiakasta menestymään entistäkin paremmin sekä välttämään sudenkuoppia.

Aloitteellista asiakaspalvelua tarkoittaa, että olemme yhteydessä asiakkaisiimme monin eri tavoin. Aktiivisella yhteydenpidolla osoitamme, että välitämme aidosti.

Arvomme

Arvostus on asenne muita ihmisiä kohtaan. Uskomme siihen, että kaikkia ihmisiä pitää arvostaa.

Luottamus ilmenee ammattimaisena asenteena, pitkän aikavälin myönteisinä kokemuksina, osaamisena ja henkilökohtaisena sitoutumisena sekä venymisenä tarpeen tullen.

Rohkeus on kolmas arvomme. Kehittyminen vaatii oman mukavuusalueen laajentamista ja sen ulkopuolella liikkumista. Tämä vaatii rohkeutta.

Tulevaisuus mainitaan harvoin arvona. Meille tulevaisuus on tärkeää, sillä haluamme pitää katseen suunnattuna tulevaisuuteen.

Accountorin toimintaperiaatteet

Miksi on tärkeää noudattaa toimintaperiaatteita?

Haluamme olla luotettavia, vastuullisia ja eettisiä asiakkaitamme, kumppaneitamme, työntekijöitämme, johtajiamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Accountorin toimintaperiaatteet, Code of Conduct, on tärkeä väline riskienhallinnassa ja siinä määritellään yleiset periaatteet ja ohjeet, jotka kaikkien työntekijöiden, johtajien ja kumppaneiden on noudatettava.

Tämän Code of Conductin hyväksyy Accountorin johtoryhmä ja se sitoo kaikkea liiketoimintaamme kaikissa maissa.

Lue koko Code of Conduct täältä.