2014_12_18
Suomen referenssit

ENW Management Oy

ENW Management Oy:n toimitusjohtaja Marko Kieman mielestä on surullista, että monet yritykset pitävät ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden kehittämistä välttämättömänä pahana. Turhan usein asiat hoidetaan juuri ja juuri lain kirjainta noudattaen, jos sitäkään.

– Kun ympäristö-, laatu- ja turvallisuuskysymyksiin pureudutaan tosissaan, voidaan karsia turhat toiminnot pois ja lisätään näin prosessien tehokkuutta. Näin jää enemmän aikaa paneutua keskeisiin toimintoihin ja niiden haasteisiin, Kiema sanoo.

Kieman mukaan uuden johtamisjärjestelmän kehittäminen edellyttää johdon aitoa sitoutumista sekä riittävää resursointia. Lähtökohta toiminnan kehittämiseen on väärä, jos järjestelmää lähdetään rakentamaan pelkästään asiakkaiden tai päämiesten painostuksesta. Tällöin päämääränä saattaa olla vain tietyn sertifikaatin hankkiminen, ei toiminnan todellinen kehittäminen.

– Toimintajärjestelmästä ei ole hyötyä, jos se on tehty leväperäisesti ja sen hyödyntäminen on tehotonta. Kehitystoiminnan pitää lähteä aina huolellisesta nykytilan kartoituksesta. Vasta tämän jälkeen voidaan lähteä pureutumaan ongelmakohtiin.

Konsultti apuun

Useimmiten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien kehittäminen tehdään muiden töiden ohessa. Resurssit ja osaaminen ovat rajalliset ja kiire kova. Tässä kohtaa asiansa osaava konsulttitoimisto voi olla avuksi.

– Asiantunteva konsultti osaa tarttua oikeisiin asioihin. Hän pystyy luomaan henkilöstön kanssa käytyjen workshopien pohjalta prosessien nykytilasta selkeän kuvauksen. Tämän jälkeen konsultti lähtee kehittämään johtamisjärjestelmää tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa.

Konsultti valmentaa johdon ja esimiehet valmiin järjestelmän käyttöön. Hän myös opastaa järjestelmän jalkauttamisvaiheessa tehtävässä sisäisessä viestinnässä ja tarvittavien koulutusten toteuttamisessa.

–Toimintajärjestelmän rakentaminen sertifiointivalmiiksi vie ainakin vuoden. Ennen sertifikaatin hakua tehdään yrityksessä sisäinen auditointi ja johdon katselmus, jossa arvioidaan, millaisia vaikutuksia kehitystyöllä on saatu aikaan.

Kiema muistuttaa, että kehitystyö ei pääty sertifikaatin hankkimiseen. Sovittuja toimintatapoja on pidettävä yllä ja kehitettävä edelleen.

– Esimerkiksi ENW tarjoaa järjestelmän ylläpitopalvelua ja toimimme tarvittaessa myös ulkoistettuna järjestelmäpäällikkönä. Olemme siis asiakkaan tukena myös sertifioinnin jälkeen, Kiema sanoo.

Taloushallinnon asiantuntijuus Accountorilta

ENW Management Oy:n ensimmäinen vuosikymmen täyttyi vuosi sitten. Yli puolet kuljetusta matkasta on taittunut yhteistyössä Accountorin kanssa. Accountor vastaa ENW:n taloushallinnosta kokonaisuudessaan, mikä on Marko Kiemasta erinomainen ratkaisu. ENW:llä voidaan keskittyä täysillä omaan ydinbisnekseen.

– Minulle on tärkeää, että asiat toimivat. Saan tarvitsemani raportit silloin, kun niitä tarvitsen, ja yhteyshenkilö on nopeasti tavoitettavissa, Kiema sanoo.

 

Tutustu muihin referensseihin