Ulkoistuspalvelut

Kaikki taloushallinnon ulkoistukseen tarvittavat palvelut ja järjestelmät helposti Accountorin ulkoistuspalveluista. Erikseen sovittaessa toteutamme myös ulkoistusratkaisut asiakkaan omilla järjestelmillä monivuotisen kokemuksemme takaamalla ammattitaidolla.

Ota yhteyttä Tutustu palkanlaskentapalveluihimme

Kattava kokonaisuus eri ulkoistuspalveluita

Accountor tarjoaa kattavan kokonaisuuden eri ulkoistuspalveluita asiakkaiden tarpeisiin sisältäen kaikki tarvittavat palvelut ja järjestelmät. Tämän lisäksi Accountorilla on usean vuoden kokemus asiakkaalla jo olevien järjestelmien hyödyntämisestä, joten tutuista, hyväksi koetuista järjestelmistä ei tarvitse ulkoistuksen yhteydessä luopua. Asiakas voi lisäksi ulkoistaa vaikka vain osan taloushallinnostaan, kuten esimerkiksi osto- ja myyntilaskujen käsittelyn.

Ulkoistuspalvelumme

Tarjoamme seuraavia ulkoistuspalveluita kattavana pakettina tai erillisinä kokonaisuuksina:

Osto- ja matkalaskujen palvelukeskus

Osto- ja matkalaskujemme palvelukeskus huolehtii rautaisella ammattitaidolla asiakkaiden osto- ja matkalaskujen käsittelystä. Selkeät vastuut takaavat laadukkaan palvelun, sillä jokaiselle asiakkaalle nimetään oma reskontra-asiantuntija ja laskenta-assistentti. Tämän lisäksi tiimiesimiehet ja palvelujohtavat vastaavat palveluiden jatkuvasta kehittämisestä, laaturaportoinnista sekä resursoinnista.

Ulkoistus sujuvasti käyntiin

Ulkoistuksen käynnistäminen voi olla hankalaa. Accountorin kanssa yhteistyön aloittaminen käy kuitenkin helposti. Kun lähdemme suunnittelemaan ulkoistusta, teemme aluksi alkukartoituksen yhdessä asiakkaan kanssa. Siinä käymme läpi nykytilanteen ja esiin nousevat tarpeet ulkoistukselle. Käytämme tehtyä kartoitusta sekä yhteistyön että ratkaisuehdotuksemme pohjana. Näin kykenemme vastaamaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sen sijaan, että tarjoaisimme vain ulkoistuksen peruspakettia.

Henkilökohtaista asiakaspalvelua laadun varmistamiseksi

Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma asiakkuusvastaava, joka varmistaa ulkoistuspalveluiden laadukkuuden, resurssien riittävyyden ja palvelujen jatkuvan kehityksen. Osana ulkoistuspalveluiden ratkaisua tarjoamme lisäksi henkilökohtaista palvelua nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta. Näin olemme helposti tavoitettavissa.

Jotta yhteistyö sujuisi mahdollisimman jouhevasti, pidämme asiakkaan kanssa säännöllisesti yhteistyöpalavereita sekä laatu- ja kehityspalavereita. Näillä varmistamme ulkoistuspalveluiden laadun, sujuvuuden ja ajantasaisuuden. Käymme palavereissa läpi toteutunutta palvelua laatu- ja kehitysnäkökulmasta yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti.  Palaverit mahdollistavat nopean reagoimisen asiakkaan uusiin tarpeisiin ja yhteistyössä mahdollisesti esiin nousseisiin haasteisiin.

Pyrimme jatkuvaan kustannustehokkuuteen, jonka toteutamme jatkuvalla oppimisella, työskentelytapojen tehostamisella ja tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa.

Työkalut palvelulaadun varmistamiseksi

Olemme luoneet näppärät työkalut, joilla kykenemme varmistamaan ulkoistuspalveluiden laadun eri tilanteissa. Työkalujen avulla pyrimme jatkuvaan asiakastyytyväisyyteen sekä kehittämään yhteistyötä asiakkaan kanssa entistä toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Alapuolelta löydä kootusti palvelulaadun varmistamisen työkalut:

  • Palveluerittelyt ja laadunseurantamittarit
  • Asiakastyytyväisyyden seuranta
  • Yhteinen kehityslista

Accountorin tarjoamat sähköisen taloushallinnon palvelut:

Palkka- ja henkilöstöhallinto
Asiantuntijapalvelut

Lue ajankohtaisia uutisia täältä.

Tutustu asiakasreferensseihimme.