2014_08_25
Uutiset

Mitä kuuluu kirjoittaa työtodistukseen?

Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan. Työntekijä voi pyytää todistuksen joko suppeana tai laajana. Ensiksi mainitussa tulee mainita ainakin työntekijän ja -antajan nimi, työtehtävän laatu ja työsuhteen kestoaika. Myös työtehtävät on yksilöitävä riittävän tarkasti. Jos todellisia työtehtäviä ei ole ilmoitettu, työnantaja voidaan velvoittaa antamaan oikaistu työtodistus. Jos työtodistus tehdään laajana, siihen merkitään myös työsuhteen päättymisen syy ja arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle työtodistuksen 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa enää 5 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Työsuhteen kestäessä voi työnantajalta pyytää myös ns. väliaikaista työtodistusta. Työnantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta sellaista antaa, mutta asiasta voidaan sopia työntekijän kanssa.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.