2014_10_22
Uutiset

Miten työ- ja johtajasopimukset eroavat toisistaan?

Työntekijöiden työsuhteisiin ja työsopimuksiin sovelletaan työlainsäädäntöä. Soveltuvaan työlainsäädäntöön kuuluvat muun muassa työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki sekä mahdollinen työehtosopimus.

Toimitusjohtajan ja korkeimman johdon sekä yksikköjen johtajien kanssa voidaan tehdä johtajasopimus, jota työlainsäädäntö rajoittaa vain osin tai ei lainkaan.

Accountorin yrityslakimiehen Janette Liespuun mukaan toimitusjohtaja ei ole yritykseen työsuhteessa. Hänen kanssaan solmitaan tavallinen sopimus, jota ohjaa työlainsäädännön sijaan sopimusoikeudelliset periaatteet ja säännökset. Lisäksi esimerkiksi osakeyhtiölaki sääntelee toimitusjohtajan asemaa ja tehtäviä. Kaikista työhön liittyvistä asioista, kuten kilpailukiellosta, lomista ja sopimuksen mahdollisesta irtisanomisesta, on hyvä sopia osapuolten välillä kirjallisesti ja erikseen.

Organisaation muun ylimmän johdon kanssa voidaan tehdä myös johtajasopimus. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johdon edustajat ovat kuitenkin organisaatioon työsuhteessa ja kyseessä on näin ollen työsopimus. Työlainsäädäntö ohjaa muiden johtajasopimusten tekemistä, mutta esimerkiksi työaikalaki on tietyissä erikseen määritellyissä tilanteissa jätetty näiden työsuhteiden ulkopuolelle. Toimialakohtainen työehtosopimus määrittelee osaltaan sen soveltumisen organisaation johtajiin tai muuhun henkilöstöön.

Liespuu kehottaa tekemään johtajasopimukset huolella. Erityisesti toimitusjohtajasopimuksessa tulisi huomioida kaikki erilaiset työhön liittyvät tilanteet ja kirjata ne sopimukseen, sillä työlainsäädäntö ei toimi selkänojana mahdollisissa ongelmatapauksissa. Liespuu muistuttaa, että Accountorilta saa juridista apua johtajasopimusten tekoon. Apua on saatavissa niin yksittäisten sopimuskohtien hiomiseen kuin koko johtajasopimuksen laatimiseenkin.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.