2014_10_22
Uutiset

Osakeyhtiön omien osakkeiden osto

Osakeyhtiö voi ostaa omia osakkeitaan, kun osakas haluaa vapaaehtoisesti luopua omistusosuudestaan kokonaan tai osittain. Ostamiensa osakkeiden käyttämisen yhtiö voi päättää vapaasti. Niitä voidaan esimerkiksi myydä edelleen, käyttää maksuvälineenä yrityskaupassa, antaa osakeoptioina henkilöstölle tai tarvittaessa mitätöidä.

Accountorin yrityslakimies Visa Koskiahteen mukaan omien osakkeiden ostoon voi olla erilaisia syitä. Osakkaiden ei esimerkiksi tarvitse käyttää omaa rahaa osakkeiden ostoon. Yrityskaupan yhteydessä yhtiön taseessa olevaa omaa pääomaa voidaan puolestaan keventää osakeostoilla, jolloin ostajan tarve ulkopuoliseen rahoitukseen vähenee.

Omien osakkeiden osto voi tietyissä tilanteissa olla verotuksellisesti osinkojen nostamista edullisempaa. Accountorista on saatavissa apua toimenpiteiden kannattavuuden laskemiseen.

Omien osakkeiden osto on tehtävä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Kun yhtiö tarjoutuu ostamaan osakkeita kaikilta osakkailta, yhtiökokouksen tavanomainen enemmistöpäätös riittää. Kun osto kohdistetaan tiettyihin osakkeisiin, vaaditaan 2/3 enemmistöpäätös. Osto on tehtävä vapaalla omalla pääomalla, yhtiön maksukyvyn on oltava kunnossa ja osakkeen ostohinnan on oltava käypää tasoa.

Tuoreessa päätöksessään Korkein oikeus mitätöi golf-osakeyhtiön omien osakkeiden oston, koska ostopäätöstä ei ollut tehty muodollisesti oikein. Lue Korkeimman oikeuden päätös täältä.

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.