2014_01_24
Uutiset

Osamaksu vai leasing – sopimusten erot on syytä tiedostaa

Osamaksu- ja leasingsopimukset ovat rahoitusyhtiötoiminnassa tavallisesti hyödynnettyjä sopimusmalleja. Tavallisesti myyjäliike myy tai vuokraa sopimuskohteen ja siirtää sitten sopimukseen perustuvat oikeutensa rahoitusyhtiölle, joka maksaa kauppasumman myyjälle heti. Osamaksua ja leasingia voidaan kuitenkin käyttää myös suoraan kahden yrityksen välillä. Seuraavassa käydään läpi osamaksu- ja leasingsopimusten keskeisiä eroja. Etenkin leasingsopimusta laatiessa kannattaa olla tarkkana, jottei asiakirjaa tulkita osamaksusopimukseksi.

Osamaksu

Osamaksusopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla myyjä pidättää omistusoikeuden kaupan kohteeseen siihen asti, kunnes koko kauppahinta on tullut maksetuksi. Maksueriä on oltava vähintään kaksi, jotta kyseessä olisi nimenomaan osamaksu.

Omistusoikeuden pidätys on vakuutena melko vahva. Esimerkiksi konkurssitilanteessa ehto sitoo konkurssipesää tietyin edellytyksin, kunhan osamaksusopimuksella myyty kaupan kohde on sellainen, että se voidaan erottaa konkurssipesän muusta omaisuudesta. Yksinkertaistettuna esimerkiksi rakennuselementti, joka on osa valmista taloa, ei ole erotettavissa.

Kun osamaksukaupalla myydään irtainta tavaraan, sovelletaan sopimukseen osamaksukauppalakia. Osamaksukauppalain mukaan sopimuksen purkutilanteessa on suoritettava osamaksukaupan kohteen takaisinotto ja tilitys. Tällä tarkoitetaan sitä, että takaisinotto- ja tilitysmenettelyssä osamaksukaupan kohteelle määrätään käypä arvo, joka vähennetään maksamatta olevista osamaksueristä. Jos kävisi niin, että kohteen arvo olisi suurempi kuin jäljellä olevat osamaksuerät, olisi myyjän suoritettava erotus ostajalle. Näin ollen joissain tapauksissa voi olla järkevää olla purkamatta sopimusta ja vaatia mieluummin jäljellä olevia saatavia sellaisenaan ulosottoteitse.

Huomionarvoista on, että ostajan konkurssipesällä on oikeus vaatia takaisinoton ja tilityksen toimittamista silloinkin, kun kohteen arvo on maksamattomien erien summaa suurempi.

Leasing

Leasingsopimuksella tarkoitetaan käytännössä määräaikaista vuokrasopimusta, joka määräaikaisuuden vuoksi voidaan purkaa kesken sopimuskauden vain painavasta syystä.

Koska kyse on vuokrasopimuksesta, pysyy leasingsopimuksen kohde sopimussuhteen ajan vuokranantajan taseessa. Osamaksukaupassa sopimuskohde kirjataan heti kauppasopimuksen tekemisen jälkeen ostajan taseeseen.

Leasingvuokrakauden päätteeksi vuokraajalla voi olla optio ostaa kohde itselleen, jatkaa vuokrasuhdetta tai päättää vuokrasuhde. Sopimuksella voidaan myös sopia, että vuokraaja voi kesken sopimuskauden lunastaa kohteen itselleen tiettyyn hintaan. Sopimus ei saa kuitenkaan liiaksi muistuttaa osamaksusopimusta, jotta sitä ei tulkittaisi sellaiseksi. Jos sopimus tulkitaan osamaksusopimukseksi, voidaan siihen soveltaa osamaksukauppalakia.

Kumpi vaihtoehto?

Esimerkkinä vertailussa voidaan käyttää vaikkapa autoa, jonka myyntihinta on 30 000 euroa + alv. Autosta tehdään leasingsopimus kolmeksi vuodeksi ja jäännösarvoksi määritetään 5 000 euroa. Vuokran suuruus on esim. 750 euroa + alv / kk, jolloin vuokrat maksavat koko sopimusajalta yhteensä 27 000 euroa. Vuokrakauden päätteeksi kohde voidaan lunastaa jäännösarvoon, jatkaa vuokrasopimusta pienemmällä vuokralla tai palauttaa auto vuokraajalle.

Jos sama kohde hankittaisiin kolmen vuoden osamaksusopimuksella, voisi osamaksuerä olla esim. 834 euroa lyhennystä / kk + 6 % korko maksamattomalle pääomalle. Kun kaikki erät olisi maksettu, siirtyisi auto ostajan omistukseen.

Vuokraajan kannalta leasingkohteen hankinta ei sido heti suurta summaa rahaa ja kohteesta pääsee usein myös kätevästi eroon vuokrakauden päätteeksi. Näin ollen leasing soveltuu hyvin lyhytikäisen kaluston, kuten tieto- ja kopiokoneiden, hankintaan.

Sen sijaan kalliimpiin ja luonteeltaan pitkäkestoisiin investointeihin on osamaksu tavallisesti käytetympi vaihtoehto.

Lähde: Yrityslakimies Susanna Jaakkola, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje