2014_06_16
Uutiset

Palkkaisinko kesätyöntekijän?

Kesätyöntekijän vähimmäispalkka määräytyy työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai yleissitovassa työehtosopimuksessa sovitun palkan mukaan. Jos tällaista työehtosopimusta ei ole, palkan määrä riippuu pelkästään työnantajan ja työntekijän välisen työsopimuksen ehdoista.

Nuorten enimmäistyöaika:

  • alle 15-vuotias: enintään 7 tuntia päivä / 35 tuntia viikko
  • 15-18 -vuotias: enintään 9 tuntia päivä / 48 tuntia viikko
  • oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija: tietopuoliseen koulutukseen kuluva aika ja työaika yhteensä ei saa ylittää 8  tuntia vuorokaudessa eikä 40 tuntia viikossa.