2014_05_13
Talousuutiset

Perustaisinko osuuskunnan?

1.1.2014 astui voimaan uusi osuuskuntalaki. Tämä laki muistuttaa nykyistä osakeyhtiölakia ja osuuskunnan perustaminenkin on pyritty tekemään yhtä helpoksi kuin osakeyhtiöllä, sillä jatkossa sen voi perustaa yksikin henkilö aikaisemman vähintään kolmen henkilön sijasta. Sääntelyn selkeytyminen helpottaa erityisesti pienten osuuskuntien toimintaa. Uudistuksen tarkoituksena on saada hallinto vastaamaan nykyaikaista yritystoimintaa ja näiden muutosten toivotaan houkuttelevan osuuskuntiin kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia. Nykyisten osuuskuntien ei tarvitse muuttaa toimintatapojaan uuden lain johdosta.