2014_09_23
Uutiset

Tappioiden vähennys voitoista

Omaisuuden myynnistä syntyy luovutustappiota, kun myyntihinta on pienempi kuin ostohinta, osto- ja myyntikulut sekä perusparannusmenot yhteensä. Tämä luovutustappio voidaan kuitenkin vähentää minkä tahansa omaisuuden myynnistä saaduista luovutusvoitoista verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Luovutustappiota ei saa vähentää voitoista, jotka ovat syntyneet aiempina vuosina kuin tappiot. 

Luovutustappio lasketaan samalla tavalla kuin luovutusvoitto. Hankintamenona käytetään todellisen hankintamenon poistamatta olevaa osaa. Osituksessa saadun omaisuuden hankintameno määräytyy ositusta edeltäneen saannon mukaan. Perintönä tai lahjana saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- tai lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo.

Tappioita ei saa vähentää muista pääomatuloista, kuten vuokra- tai osinkotuloista. Tappiot ovat henkilökohtaisia, joten ne voi vähentää ainoastaan omista voitoista, eikä niitä voi siirtää esimerkiksi perheenjäsenille.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.