2014_09_23
Uutiset

Työterveyshuolto on ehkäisevää terveydenhoitoa

Työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen työterveyshuollon. Työterveyshuoltolainsäädännön perusajatuksena on, että työnantaja käyttää työturvallisuuslain perusvelvoitteiden toteuttamisessa apunaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta.

Työterveyshuollon toiminta lähtee yrityksen tarpeista, jotka määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa. Tavoitteena on saavuttaa terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö, ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja ylläpitää sekä edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä.

Työnantaja voi järjestää nämä työterveyshuoltopalvelut kolmella eri tavalla:

  1. Työnantaja voi hankkia palvelun terveyskeskukselta.
  2. Työnantaja voi järjestää palvelut itse perustamansa tai yhdessä toisten työnantajien kanssa perustetun työterveysaseman kanssa.
  3.  Työnantaja voi hankkia palvelun yksityisiä työterveyspalveluita tuottavalta lääkäriasemalta.

Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa laadittu kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.
 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.