2013_12_13
Talousuutiset

Verokorttia ei jatkossa tarvitse toimittaa paperisena

Palkanmaksun verotuskäytäntöihin tulee vuodenvaihteessa joitakin muutoksia. Työnantajan kannalta suurimman käytännön vaikutuksen tuo ennakkoperintäasetuksen muutos: työntekijän ei jatkossa tarvitse toimittaa verokorttia, jos työnantaja on saanut ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnosta. Uudistuksen tarkoituksena on keventää työnantajan hallinnollista taakkaa. Toivomme asiakkaidemme tiedottavan asiasta työntekijöilleen.

Ennakonpidätystiedot sähköisesti

Ensi vuoden alusta alkaen työntekijän ei tarvitse toimittaa tai esittää työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Valtioneuvosto on vahvistanut 5.12.2013 ennakkoperintäasetuksen muutoksen, joka mahdollistaa tämän menettelyn. Ennakkoperintäasetuksen muutoksen tavoitteena on pienentää työnantajan hallinnollista taakkaa, koska paperista verokorttia ei tule enää säilytettäväksi.

Työnantaja voi tehdä pyynnön ennakonpidätystiedoista tammikuun 2014 loppuun mennessä toimittamalla Verohallinnolle tiedoston, jossa on yksilöidyt tiedot työntekijöistä, joiden ennakonpidätystietoja työnantaja tarvitsee. Muutosverokorttien tietoja ei välitetä sähköisesti, joten muutosverokortti on toimitettava tai esitettävä työnantajalle kuten ennenkin.

Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Verohallinto ei anna näitä tietoja. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantajan on pyydettävä työntekijältä paperinen verokortti. Tällöin verokortti pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua työnantajalle.

A-vaihtoehtoa käytetään automaattisesti

Verokortissa oleva A-vaihtoehto on palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys ja B-vaihtoehto on yhden tulorajan ennakonpidätys. Jatkossa työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A ja vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta. Jos työntekijä haluaa, että työnantaja käyttää vaihtoehtoa B, hän voi ilmoittaa tästä vapaamuotoisesti työnantajalle, eikä verokorttia tarvitse tällöin toimittaa.

Asiakkaan toivotaan tiedottavan omalle henkilöstölleen tammikuun aikana, että Pretaxin palkkapalvelut noutaa yritysten verokorttitiedot verottajalta suorasiirtona, eikä työnantajalle tarvitse toimittaa enää verokorttia. Palkanlaskijalle tulee toimittaa mahdollisesti tilattu muutosverokortti tai tieto mikäli palkansaaja haluaa verotuksessa käytettävän vaihtoehtoa B.

Jos suorasiirtoa ei ole pystytty tekemään, palkanlaskija on teihin asiasta yhteydessä.

Verokorttien voimaantulo 1.2.2014 alkaen

Vuoden 2014 verokortit tulevat voimaan 1.2.2014.

Tammikuussa 2014 toimitaan vielä vuoden 2013 joulukuussa käytössä olleen verokortin mukaisesti. Tulorajojen seuranta aloitetaan alusta. Vuoden 2013 tuloilla ei ole vaikutusta ennakonpidätykseen suuruuteen tammikuussa.

Mikäli vuodelle 2014 on haettu muutosverokortti, verotus toimitetaan tämän mukaisena.

Luontoisetujen arvot 2014

Vuoden 2014 luontoisetujen arvot on vahvistettu. Palkanlaskija huolehtii luontoisetujen verotusarvojen päivittämisestä verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Luontoisetujen laskentaperusteet löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Vuoden_2014_luontoisetuarvot_on_vahviste(30345)

Verottaja antaa joulukuun aikana päätökset vuoden 2014 verottomista korvauksista.
 

Lisätietoja:

Johanna Simonsen
johanna.simonsen@accountor.fi