2014_12_18
Uutiset

Verokorttia ei tarvitse toimittaa paperisena

Palkanmaksun verotuskäytäntöihin tuli vuodenvaihteessa 2013-2014 muutos; työntekijän ei  tarvitse toimittaa verokorttia, jos työnantaja on saanut ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnosta. Uudistuksen tarkoituksena on keventää työnantajan hallinnollista taakkaa. Toivomme asiakkaidemme tiedottavan asiasta työntekijöilleen.

Ennakonpidätystiedot sähköisesti

Työnantaja voi tehdä pyynnön ennakonpidätystiedoista tammikuun 2015 loppuun mennessä toimittamalla Verohallinnolle tiedoston, jossa on yksilöidyt tiedot työntekijöistä, joiden ennakonpidätystietoja työnantaja tarvitsee. Muutosverokorttien tietoja ei välitetä sähköisesti, joten muutosverokortti on toimitettava tai esitettävä työnantajalle kuten ennenkin.

Accountor hakee Verohallinnolta ennakonpidätystiedot sähköisesti. Palkanlaskijanne on teihin yhteydessä mikäli ennakkopidätystietoja ei ole saatu sähköisesti järjestelmiimme. Verohallinto ei anna näitä tietoja. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantajan on pyydettävä työntekijältä paperinen verokortti. Tällöin verokortti pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua työnantajalle.

A-vaihtoehtoa käytetään automaattisesti

Verokortissa oleva A-vaihtoehto on palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys ja B-vaihtoehto on yhden tulorajan ennakonpidätys. Jatkossa työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A ja vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta. Jos työntekijä haluaa, että työnantaja käyttää vaihtoehtoa B, hän voi ilmoittaa tästä vapaamuotoisesti työnantajalle, eikä verokorttia tarvitse tällöin toimittaa.

Palkanlaskijalle tulee toimittaa mahdollisesti tilattu muutosverokortti tai tieto, mikäli palkansaaja haluaa verotuksessa käytettävän vaihtoehtoa B.