2014_08_25
Uutiset

Yrittäjä: onko yritysrakennettasi uudistettava?

Yrittäjän tilanteet muuttuvat ja kehittyvät paitsi ajan kuluessa ja toimintaympäristön muuttuessa, myös esimerkiksi liiketoiminnan laajentuessa. Myös yrittäjän henkilökohtaiset tilanteet voivat ohjata miettimään toiminnan nykymuodon ja -rakenteen järkevyyttä. Vaikka liiketoiminnalliset syyt ovat tärkeä ohjenuora toiminnan muodon ja rakenteen muovautumiseen, myös verotukselliset kysymykset nousevat usein esille – ja syystä.

Yritystoimintaa harjoitetaan kulloinkin valitulla yritysmuodolla. Useimmiten toimitaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimi) tai osakeyhtiömuodossa. Vaihtoehtoina ovat myös esimerkiksi kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö, vaikka nämä ovatkin edellä mainittuja harvinaisempia. Osa yrittäjistä harjoittaa toimintaansa useampien yritysten kautta. On selvää, että eri toimintamuodot vaikuttavat eri tavoin uudistumistarpeiden syntymiseen.

Käytännössä lukuisat eri syyt voivat aiheuttaa tarpeen uudistaa toimintamuotoa tai yritysrakennetta. Jo pelkästään lainsäädännön kehitys saattaa ajaa pohtimaan asiaa esimerkiksi yrityksen omistamisen mallin kohdalla: pitäisikö yritys omistaa henkilökohtaisesti vai toisen yrityksen kautta? Myös yrittäjän ikä voi tuoda mukanaan tarpeen sukupolvenvaihdokseen, yrityksen myyntiin tai muihin järjestelyihin. Edelleen esimerkkeinä voidaan mainita tarve osakaspohjan laajentamiseen, voitonjaon kanavointiin tai vaikkapa kiinteistöomistuksen uudelleenjärjestelyyn. Ylipäätään syyt ovat aina yrittäjä- ja yrityskohtaisia.

Se, miten erilaisiin tarpeisiin vastataan, riippuu tilanteesta ja yrittäjän tavoitteista. Toteutukseen vaikuttavat myös lainsäädännön ja käytännön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet.

Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa tavoitteena on usein mahdollisimman veroneutraali ratkaisu niin sivuun jäävän yrittäjän kuin toiminnan jatkajien kannalta. Sukupolvenvaihdos on toteutettavissa yrittäjän näkökulmasta jopa täysin ilman veroseuraamuksia. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että toimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa. Esimerkiksi toiminimiyrittäjälle tämä ei siis ole mahdollista ilman yritysmuodon muutosta ja suhteellisen pitkän ajan kulumista (10 vuotta yhtiömuodossa). Verovapaalle luovutukselle on muitakin edellytyksiä – esimerkiksi sillä, kenelle luovutus (esim. yhtiön osakkeiden myynti) tehdään, on merkitystä. Verovapaus edellyttää sitä, että luovutus toteutetaan laissa mainitulle lähisukulaiselle. Toisaalta osakkeiden myynti saattaa mahdollistaa toimintaa jatkavalle ostajalle merkittäviä verohuojennuksia riippumatta edes sukulaisuussuhteesta. Jo veroetujen johdosta sukupolvenvaihdos on syytä suunnitella huolella.

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Lue lisää: 
Mikä olisi sinun yrityksellesi paras toiminnan muoto?
Näin sukupolvenvaihdos onnistuu

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje