2014_06_16
Talousuutiset

Yritysten edustusmenoja ei voi enää vähentää verotuksessa

Suomen eduskunta päätti muuttaa elinkeinoverolakia niin, että yritysten edustusmenoista tuli tyystin vähennyskelvottomia elinkeinotoiminnan verotettavaa tulosta laskettaessa. Muutos tuli voimaan tämän vuoden alusta lähtien. Viime vuoden verotuksessa elinkeinotoiminnan tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneista edustusmenoista pystyi vähentämään vielä puolet. Vaikka edustuskulujen vähennysoikeus poistui, edustuskulut saa edelleen kirjata firman kuluksi.

Accountorin veroasiantuntijan Jyrki Santalan mukaan muutoksen vaikutus edustustilaisuutta järjestävän yrityksen tulokseen on lopulta varsin vähäinen.

Älynystyrät joutuvat tosin koetukselle, kun yrityksissä pyritään pohtimaan, mitkä kulut ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, mitkä eivät. Markkinointikulut saa nimittäin edelleen vähentää täysimääräisinä yritysten tuloverotuksessa.

– Nyt on keskeistä erottaa toisistaan markkinointikulut ja edustuskulut. Ihan selvää rajanveto ei ole, Santala toteaa.

Yrityksen omaan hallintoon, tilintarkastuksiin ja henkilöstöön kohdistuvia kuluja ei tuloverotuksessa lasketa edustuskuluiksi. Esimerkiksi yrityksen sisäiset virkistyspäivät ja joulujuhlat ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, vaikka niissä käytettäisiinkin ulkopuolisten toimijoiden palveluita.

Määrittely vaikeutuu, kun toiminta kohdistetaan yrityksen ulkopuolisiin sidosryhmiin, esimerkiksi asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin.

Verohallinnon mukaan markkinointitilaisuus on valikoimattomalle asiakasjoukolle tarkoitettu mainostilaisuus, jonka tavoitteena on tehdä yritystä ja sen tuotteita tai palveluja laajasti tunnetuksi. Edustustilaisuus taas on usein suljettu tapahtuma, johon on kutsuttu tietyt henkilöt. Toisaalta mainostilaisuuskin voidaan kohdistaa tietyille henkilöille.

Korkein hallinto-oikeus on antanut asiasta viime vuonna kolme päätöstä, jotka auttavat osaltaan linjaamaan tilaisuuden luonnetta. Päätösten mukaan tilaisuuden ohjelma ja tarjoilu vaikuttavat siihen pidetäänkö tapahtumaa markkinointi- vai edustustilaisuutena.

– Yrityksen järjestämän tilaisuuden kulut voidaan jossain tapauksissa myös jakaa markkinointi- ja edustuskuluihin. Tällöin verovähennysoikeus koskee vain kuluja, jotka lasketaan markkinointiin kuuluviksi. Markkinointi- ja edustuskulujen kuitteihin tulisikin aina tarkasti kirjata, mitä asia koskee ja kenelle tarjoilu on kohdistettu, Santala opastaa.

Edustus- vai markkinointikulu?

Edustuskulu:

  • tilaisuus on vapaamuotoinen
  • mahdollinen ohjelma on viihteellistä
  • tarjoilu on prameaa ja tilaisuus kestää pitkään
  • tilaisuus on kohdennettu tietylle kohderyhmälle

Markkinointikulu:

  • koulutus, tuote-esittely tai yritysesittely
  • tarjoilu on tavanomaista ja toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden
  • kohderyhmä voi olla rajattu tai rajaamaton

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.