2015_01_28
Uutiset

Askelmerkkimme hyvään asiakaskokemukseen

Toimiva vuorovaikutus on hyvän tilitoimistosuhteen perusedellytys. Sen avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme laadukasta ja aloitteellista palvelua.

Asiantuntija lähellä sinua

Uskomme, että tutun kanssa on helpompaa ja tehokkaampaa tehdä yhteistyötä. Siksi nimeämme kaikille asiakkaillemme oman yhteyshenkilön, jolla on aikaa tutustua huolella asiakkaaseen ja hänen yritykseensä. Kun olemme lähellä asiakasta, pääsemme paremmin jyvälle hänen tarpeistaan ja pystymme tuomaan asiantuntemuksemme asiakkaamme eduksi.

Aina ajallaan ja oikein

Asiakkaat kaipaavat tilitoimistolta oikeaa tietoa ja tarkkoja raportteja sovitun aikataulun mukaisesti. Kun olemme asiakkaisiimme säännöllisesti yhteydessä, raporttien laatu paranee ja sovitut aikataulut ovat molempien osapuolien tiedossa. Samalla virheidenkin mahdollisuus pienenee. Toisaalta luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa myös haastaviin tilanteisiin ja virheisiinkin on helpompi tarttua empimättä.

Aloitteellista asiakaspalvelua

Meille asiakaspalvelu ei ole pelkästään reagoimista asiakkaan toiveisiin. Olemme myös itse aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiimme, kerromme asiakkaan toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja konsultoimme asiantuntijana taloushallinnon kysymyksissä. Uskomme, että aloitteellisuutemme tuottaa asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa.

Accountor yrityksenä Lisää ajankohtaisia uutisia