2015_12_03
Uutiset

Budjetoinnin laiminlyönti voi aiheuttaa yrityksille huomattavan tappioriskin

Mitä nopeammin taloustilanteet muuttuvat, sitä tärkeämpää yrittäjän on budjetoida yrityksensä toimintaa ja tehdä vaihtoehtoisia ennusteita. Hyvin laaditun talousarvion avulla yrityksen talouden sudenkuopat paljastuvat ajoissa ja resurssit pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Taloushallinnon asiantuntijayritys Accountor kertoo, mihin yrittäjän kannattaa kiinnittää huomioita ensi vuoden budjettia laatiessaan.

Kun yrityksellä menee hyvin, liian moni pk-yrittäjä unohtaa katsoa tulevaan. Budjetointi eli yrityksen talousarvion laadinta on pienellekin yritykselle tärkeää, sillä se tukee yrityksen päätöksentekoa hyvin konkreettisesti.

”Osa pk-yrityksistä keskittyy tavoittelemaan haluttua liikevaihtoa tai katetta ja unohtaa kokonaan rahoitussuunnitelman ja kassavirtaennusteen laadinnan. Rahoitussuunnitelman avulla yrittäjä näkee, kuinka paljon liiketoiminnan pyörittäminen, investoinnit ja kasvu sitovat pääomaa. Kassavirtaennuste puolestaan paljastaa rahan riittävyyden lyhyemmällä aikavälillä”, kertoo taloushallintopalveluihin erikoistuneen Accountorin Senior Consultant Markku Salmenkangas.

Paras tapa budjetoida riippuu Salmenkankaan mukaan aina yrityksestä itsestään.

”Yrittäjän kannattaa kysyä itseltään, mitä yritys haluaa olla viiden vuoden päästä. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, kannattaa ensin pohtia, miltä yrityksen pitäisi näyttää kolmen vuoden päästä ja tukevatko yrityksen taloudelliset luvut edes seuraavan vuoden osalta tämän tavoitteen saavuttamista”, Salmenkangas suosittelee.

Accountorin vinkit: näin onnistut ensi vuoden budjetoinnissa

Talouden liikehdintä on yhä nopeampaa ja yritysten pitää olla entistä valmiimpia reagoimaan muutoksiin. Budjetoinnin tärkeys korostuukin muutostilanteissa, kun yrityksen liiketoiminta on kovassa kasvussa tai hiipumassa. Salmenkangas listaa kolme asiaa, jotka yrittäjän on hyvä pitää mielessä laatiessaan budjettia ensi vuodelle:

 1. Ole rehellinen itsellesi ja yrityksellesi
  Salmenkankaan mukaan budjetoinnissa on ensisijaisesti tärkeää ryhtyä tuumasta toimeen ja kirjata mustaa valkoiselle: kuinka paljon yrityksellä on menoja, mikä on tuloennuste ja tarvitaanko esimerkiksi investointeja varten lisärahoitusta. Monesti yrittäjät kuitenkin arvioivat liiketoiminnan tilan hieman todellista paremmaksi.

  ”Moni yrittäjä havahtuu jo lukuja ylös kirjatessaan siihen, ettei liiketoiminnan kehitys vastaa yrityksen todellisia tavoitteita. Pelkän kasvun varaan ei kannata budjetoida. Budjetteja tulee aina laatia useampia vaihtoehtoisten näkymien varalle”, Salmenkangas muistuttaa.
   

 2. Reagoi muutoksiin ja ennustepoikkeamiin heti
  Moni yrittäjä huomaa liiketoiminnan huonon tolan vasta myöhään ja jää pohtimaan korjaavia liikkeitä liian pitkään. Tämä kostautuu nopeasti laskevina lukuina.

  ”Yrittäjä, joka ei budjetoi vaan toimii näppituntumalla, on muutosten yllättäessä aina auttamatta myöhässä. Budjetointi auttaa yrittäjää selvittämään yrityksen talouden kipupisteet ja luomaan edellytykset reagoida niihin. Ajantasainen toteumien ja ennusteiden seuranta sekä oikeat tunnuslukumittarit ovat avain yrityksen menestymiseen.”
   

 3. Pidä budjetti ajan tasalla ja yksinkertaisena
  Ei riitä, että yrittäjä laatii budjetin kerran ja jättää sen sitten oman onnensa nojaan. Budjetin toteutumista pitää seurata ja sitä tulee päivittää taloustilanteiden muuttuessa. Siksi budjetista kannattaakin laatia riittävän yksinkertainen ja yrityksen tarkoitusperiin sopiva.

  ”Toisinaan yrittäjät sortuvat tekemään budjeteistaan liian monimutkaisia. Tällöin niiden seuraaminen ja päivittäminen käy liian vaivalloiseksi ja jää lopulta tekemättä. Tämä vesittää koko budjetoinnin tarkoituksen, joka on pitää yrittäjä ajan tasalla yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja auttaa tulevaisuuden päätöksenteossa”, Salmenkangas muistuttaa.
   

Lisätietoja:
Accountor, Senior Consultant Markku Salmenkangas, p. 0400 263 787, markku.salmenkangas@accountor.fi
 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje