2015_09_22
Uutiset

Ennakkotilinpäätös on yrittäjälle lähes kristallipallon veroinen työkalu

Tiedote 22.9.2015.

Ennakkotilinpäätöksestä on valtava apu yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa, ja joskus se voi jopa auttaa korjaamaan tilinpäätöksen tappiollisesta voitolliseksi.  Erityisesti siitä hyötyvät yritykset, joiden toiminnassa on tapahtunut tai tapahtumassa olennaisia muutoksia, sekä yritykset, joiden oma pääoma on menetetty. Toistaiseksi ennakkotilinpäätöstä ei kuitenkaan osata hyödyntää yrityksissä laajalti.

Ennakkotilinpäätös helpottaa huomattavasti varsinaisen tilinpäätöksen tekoa sekä seuraavan vuoden suunnittelua ja budjetointia. Käytännössä siinä valmistellaan varsinaisen tilinpäätöksen asiat etukäteen mahdollisimman pitkälle ja kerätään samalla liitetiedoissa sekä tase-erittelyissä tarvittavia tietoja. Näin yritys saa tiedot käyttöönsä hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.

”Ennakkotilinpäätöksessä voi selvitä yrityksen talouden kannalta tärkeitä yksityiskohtia niin varhaisessa vaiheessa, että niihin ehditään vielä vaikuttaa tai puuttua tilikauden aikana. Lisäksi varsinaisen tilinpäätöksen teko nopeutuu, kun pääkirjanpito on valmiiksi ajan tasalla ja tilinpäätöksen vaatimat tiedot on jo pääosin kerätty”, kertoo taloushallinnon palveluihin erikoistuneen Accountorin Senior Consultant Markku Salmenkangas.

Näin yritys hyötyy ennakkotilinpäätöksestä:

1. Ennakkotilinpäätös tuo ajoissa esiin asioita, jotka vaativat toimenpiteitä.

Jos yritys on esimerkiksi tehnyt tilikauden aikana tappiota ja oma pääoma on menetetty, siitä pitää tehdä merkintä kaupparekisteriin. Yrityksellä voi kuitenkin olla tiedossa isoja tuloeriä seuraavan tilikauden alkupuolella, jolloin tappiollisen tilinpäätöksen ja kaupparekisterimerkinnän voi välttää jatkamalla tilikautta enimmillään kuusi kuukautta eteenpäin. Tilikauden jatkamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa kaupparekisteriin kaksi kuukautta ennen kuluvan tilikauden päättymistä.
 
”Jos tällaiset asiat selviävät vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä, on jo auttamatta myöhäistä tehdä mitään. Sama koskee tilikauden ennakkoverojen tarkistusta, jota esimerkiksi toiminimet tai henkilöyhtiöt eivät voi tehdä tilikauden päättymisen jälkeen”, Salmenkangas neuvoo.

2. Ennakkotilinpäätös luo hyvän pohjan seuraavan tilikauden budjetille.

Syys-lokakuussa tehty ennakkotilinpäätös luo hyvän pohjan seuraavan vuoden suunnittelulle ja budjetoinnille. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, joiden toiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, olipa kyse sitten yrityksen kasvusta, suurista investoinneista tai liiketoiminnan laskusuunnasta.

”Isoja muutoksia kokenut yritys ei voi käyttää aiempien vuosien lukuja luotettavasti tulevan vuoden ennustamiseen. Sama pätee aloittaviin yrityksiin, joilla historiatietoja ei vielä ole”, kertoo Salmenkangas.

3. Ennakkotilinpäätös parantaa taloushallinnon ennustettavuutta ja helpottaa verosuunnittelua.

Yritys voi ennakkotilinpäätöksen perusteella vaikuttaa tulokseensa ja oman pääomansa tilaan vielä tilikauden aikana. Omilla toimenpiteillä voi tarvittaessa parantaa tai alentaa tilikauden tulosta esimerkiksi aikaistamalla tai siirtämällä toimituksia tai investointeja sekä kirjaamalla pienhankinnat, kuten tietokoneet ja käsityökalut, kertakuluina tuloslaskelmaan.

”Kun oman pääoman tiedot ovat ajan tasalla, yrittäjän on myös helpompi harkita ajoissa, nostaako hän yrityksestä palkkaa vai osinkoa, sillä verottajalle kerran ilmoitettuja palkkatietoja ei voi enää jälkikäteen muuttaa”, Salmenkangas sanoo.

4. Tilinpäätöksen jälkeinen tilintarkastus nopeutuu.

Myös tilintarkastajat ovat ryhtyneet tarkastamaan ennakkotilinpäätöksiä. Tämä pienentää heidän työruuhkaansa ja nopeuttaa tilintarkastusta varsinaisen tilinpäätöksen jälkeen, kun suurin osa tilikauden asioista on jo aikaisemmin käyty läpi.
”Ennakkotilinpäätöksen yhteydessä yritys voi myös sopia tilintarkastajan kanssa jo etukäteen muistakin varsinaisen tilinpäätöksen yksityiskohdista, mikä nopeuttaa tilintarkastusta entisestään”, Salmenkangas kertoo.

Toimi ajoissa

Hyödyistään huolimatta ennakkotilinpäätöksen mahdollisuutta ei tunneta yrityksissä kovin hyvin.

”Jos kuukausikirjanpito jaksotuksineen on ajan tasalla, ennakkotilinpäätöstä ei usein mielletä tarpeelliseksi. Se sekoitetaan helposti myös välitilinpäätökseen, joka on kuitenkin vain kuukausitason ja välitilinpäätöshetken tilanne. Ennakkotilinpäätös on huomattavasti tätä tarkempi ja kertoo koko tilikauden tulevan tilanteen”, Salmenkangas kertoo.

Jos harkitset ennakkotilinpäätöksen tekemistä, ota asia puheeksi kirjanpitäjäsi kanssa vähintään kolme kuukautta ennen tilikauden päättymistä.

Lisätietoja:
Accountor, Senior Consultant Markku Salmenkangas, p. 0400 263 787, markku.salmenkangas@accountor.fi

 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje