2015_12_17
Uutiset

Kirjanpitolakiin tulossa uudistuksia

Hallitus on esittänyt eduskunnalle kirjanpitolain ja siihen liittyvien lakien, kuten osakeyhtiölain muuttamista. Tavoitteena on keventää tilinpäätössäännöstelyä erityisesti pienyritysten osalta.

Pienyrityksen tilinpäätöksen laadintaa helpotetaan ottamalla mahdollisimman laajasti käyttöön direktiivin sallimat poikkeukset. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pienyrityksen tilinpäätöksen lisätietovaatimukset supistuvat.

Hallituksen esitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä ja lain lopullinen vahvistus tapahtunee vielä loppuvuonna. Toteutuessaan se tulisi voimaan 1.1.2016. Me Accountorilla seuraamme tilannetta ja tiedotamme lain lopullisen sisällön vaikutuksesta asiakasyritystemme kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöihin.

Käyttämissämme kirjanpitosovelluksissa lakimuutosten vaikutukset voidaan huomioida välittömästi lain lopullisen sisällön vahvistuttua.

Kirjanpitosäännösten muuttaminen perustuu keskeisiltä osiltaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin.

Lisätietoja:      

Jyrki Santala
Palvelujohtaja
jyrki.santala@accountor.fi
puh. 0400 631222
 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje