2015_08_31
Uutiset

Lakiuudistuksista hyötyä pienyrityksille

Suomessa valmistellaan suurta kirjanpitolainsäädännön uudistusta, joka saattaa tulla voimaan jo ensi vuoden alussa. Muutosten myötä siirrytään tukemaan suuryritysten sijaan pk-yrityksiä, jotka hyötyvät muun muassa hallinnollisten rasitteiden vähentämisestä. Tavoitteena on yksinkertaistaa säännöksiä mahdollisimman paljon.

Miten käy liikkeenharjoittajan tilinpäätöksen?

Tilinpäätössäännöksissä pien- ja mikroyrityksiltä vaadittaisiin nykyistä vähemmän liitetietoja ja mikroyrityksille annettaisiin mahdollisuus laatia maksuperusteinen tilinpäätös. Mikro- ja pienyrityksille kohdistettavat esittämis- ja liitetietovaatimukset siirretään kokonaan omaan erilliseen asetukseen.

Mietinnössä ehdotetaan myös, että liikkeenharjoittajilta poistettaisiin velvollisuus tilinpäätöksen laatimiseen. Monet yritysten sidosryhmät kuitenkin edellyttävät liikkeenharjoittajilta tilinpäätösten tekemistä, joten lain muutoksesta syntyvä hyöty voisi olla vähäinen. Liikkeenharjoittajan tulee esimerkiksi esittää tilinpäätös pankille, jos hänellä on lainaa. Myös useat kunnat vaativat tilinpäätöstietoja lasten päivähoitomaksujen määrittelyn yhteydessä.

Yrityksiä koskevat määritelmät muuttuvat

Lakimuutosten yhteydessä tullaan tarkastamaan pienyritysten määritelmää. Jatkossa pienyrityksen tulisi täyttää tilinpäätöspäivänään vähintään kaksi kolmesta alla mainitusta raja-arvosta.

- taseen loppusumma alle 6,0 milj. euroa
- liikevaihto alle 12,0 milj. euroa
- Henkilöstö tilikauden aikana keskimäärin 50

Käyttöön tulisi myös uutena käsitteenä mikroyritys, jonka vastaavat raja-arvot olisivat:
- taseen loppusumma alle 350 000 euroa
- liikevaihto alle 700 000 euroa
- Henkilöstö tilikauden aikana keskimäärin 10

Taustalla uudistunut direktiivi

Kirjanpitolainsäädännön pitäisi muutosten jälkeen vastata EU:n uudistetun tilinpäätösdirektiivin vaatimuksia. Lainmuutos olisi pitänyt ottaa käyttöön jo heinäkuussa 2015. Eduskuntavaalien ja hallituksen muodostaminen ovat kuitenkin hidastaneet valmistelua. Nyt tehtävän uudistustyön pohjana on loppusyksyllä 2014 julkaistu mietintö.

Lainvalmistelu on tällä hetkellä vireillä ja hallituksen esitystä eduskunnalle odotetaan syksyn aikana. Seuraamme lainvalmistelua ja tiedotamme sen kehityksestä tulevissa tiedotteissa.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje