2015_12_17
Uutiset

Mikä muuttuu palkanlaskennassa?

Accountorin palkanlaskennan aikataulut vuodelle 2016 valmistuvat joulukuussa. Aikataulut muodostuvat asiakaskohtaisesti sovittujen rajojen puitteissa. Mahdollisista aikataulumuutoksista kannattaa sopia hyvissä ajoin oman Accountorin yhteyshenkilösi kanssa.

Kokosimme palkanlaskentaan liittyvät ajankohtaiset asiat yhteen muistilistaan.

Vuosi-ilmoitukset

Palkanlaskija huolehtii:

 • lakisääteisten vuosi-ilmoitusten toimittamisesta verottajalle palkansaajakohtaisine erittelyineen
 • TyEL-vuosi-ilmoituksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön lopullisen vakuutusmaksun laskemisen pohjaksi. Yhtiömiesten ja osakkaiden omistustiedot tulee tarkistaa vuosittain ja merkitä mahdolliset korjaukset ja muutokset palkkailmoituslomakkeeseen. Jo yksittäinen muutos omistustiedoissa voi vaikuttaa maksuun ja vakuutusturvaan. Asiakkaan tulee toimittaa palkkailmoituslomake omalle palkanlaskijalleen mahdollisimman pian sen saavuttua.
 • vuonna 2015 maksettujen palkkojen palkkasummailmoituksen lähettämisestä Työttömyysvakuutusrahastoon

Sosiaaliturvamaksu

Valtioneuvosto on vahvistanut asetuksella vuoden 2016 työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudeksi 2,12 prosenttia palkasta (Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963) 4 §).

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2016 maksettaviin palkkoihin. Palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Työeläkemaksut

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2016 työeläkemaksut.

Vuonna 2016 työntekijän eläkelain mukainen kesimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkasta. Maksu pysyy vuoden 2015 tasolla.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,70 ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2016 keskimäärin 18,0 prosenttia. Myös nämä prosenttimäärät ovat samat kuin vuonna 2015.

Työttömyysvakuutusmaksut

Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun tulee 0,50 prosenttiyksikön korotus vuodelle 2016. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 044 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,90 prosenttia palkasta. Maksujen korottaminen johtuu työttömyyden kasvusta, joka on vähentänyt vakuutusmaksutuloja ja lisännyt työttömyyspäivärahamenoja.

Tapaturmavakuutuskoodit muuttuvat 1.1.2016

Vuoden 2016 alusta astuu voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne TyTAL). Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistuksessa tapaturmavakuutuslaki, ammattitautilaki ja kuntoutuslaki yhdistetään yhdeksi laiksi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) hallituksen päätöksellä työtapaturmavakuutuksessa otetaan käyttöön Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 (TK2010). Muutos astuu voimaan 1.1.2016 alkaen. Muutos koskee samanaikaisesti kaikkia vakuutusyhtiöitä. Uuden ammattiluokituksen mukaiset palkat ilmoitetaan vuodelta 2016, vuoden 2015 ilmoituksessa käytetään vielä nykyisiä tapaturmavakuutuskoodeja. Käytöstä poistuva TVL:n ammattiluokitus (TVL2009) ja uusi TK2010 ovat rakenteeltaan niin erilaiset, että pääsääntöisesti suora käännös yksittäisten luokkakoodien välillä ei ole mahdollinen.

Uuden lain määräajat edellyttävät työntekijän, työnantajan ja vakuutusyhtiön entistä nopeampaa reagointia. Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapahtumasta. Ilmoitus on edellytys korvausten maksamiselle. Sairauspoissaoloa koskevat ansiotiedot ja lääkärintodistukset voi toimittaa myöhemmin.

Verokortit

Vuoden 2016 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2016. Verohallinto postittaa verokortit työntekijöille tammikuun puoliväliin mennessä. Tammikuussa 2016 käytetään vielä edellisen vuoden ennakonpidätystietoja. Perusprosenttia käytetään, koska tulorajan seuranta on vuosikohtainen. Tämä menettely ei koske rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n suuruisena, jos työnantaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia.

Työntekijän ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia, jos työnantaja (Accountor) on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen:

 • saadaanko ennakkopidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
 • miten työnantaja pyytää työntekijöiltä verokorttia, jos sitä ei ole saatu sähköisesti
 • jos työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä
 • miten hän haluaa tiedon, jos työntekijä vaatii vaihtoehdon B käyttämistä
 • että muutosverokortti tulee aina toimittaa työnantajalle
 • että verokortti tulee aina toimittaa, jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana
   
Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje