2015_09_29
Uutiset

Miten edustus- ja markkinointitilaisuudet eroavat toisistaan?

Edustaminen on luonteeltaan vapaamuotoista suhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Esimerkiksi cocktail-tilaisuudet lasketaan edustamiseksi. Markkinointi- ja neuvottelutilaisuuksiksi katsotaan puolestaan sellaiset tilaisuudet ja tapahtumat, joihin sisältyy myyntiä, tuote-esittelyjä, markkinointia, koulutusta tai vaikkapa uusien tuotteiden kehittämistä.

Markkinointitilaisuuksille on ominaista virallinen, aikataulutettu ohjelma. Tilaisuuksiin sisältyy usein myös tavanomainen tarjoilu, esimerkiksi lounas- tai kahvitarjoilu. Viinilasillisenkin voi markkinointitilaisuudessa tarjota. Runsaampi alkoholitarjoilu tai juhlavampi kattaus lasketaan edustustilaisuuteen kuuluvaksi. Edustustilaisuus on yleensä suunnattu kutsuvieraille, markkinointitilaisuus on useimmin avoin tapahtuma.

Tilaisuuden luonne ratkaisee sen, katsotaanko se markkinoinniksi vai edustamiseksi. Tilaisuuden kellonajalla ei sinällään ole merkitystä. Jossain tapauksissa tilaisuus voi sisältää sekä markkinointia että edustamista. Esimerkiksi koulutuspäivät tai liikeneuvottelut voivat illalla muuttua viihteellisemmiksi. Tällöin päivällä oleva osuus katsotaan yleensä kokonaan vähennyskelpoisiksi kuluiksi ja iltaohjelma edustuskuluiksi.

Tilaisuuden luonne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voit kysyä asiassa neuvoa Accountorin kirjanpitäjältäsi.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje