2015_10_29
Uutiset

Miten kasvuyritys voi varmistaa tehokkaan taloudellisen toiminnan?

Voimakkaassa kasvuvaiheessa yhtiön talouden hallinta ja seuranta sekä ennustettavuus nousevat ratkaisevan tärkeään asemaan. Tehokas taloudellinen toiminta edellyttää sekä ulkoista että sisäistä laskentaa.

Ulkoinen laskenta:

Ulkoinen laskenta (”kirjanpito”) tuottaa kirjanpidolle ja tilinpäätökselle asetettujen lakien ja asetusten mukaisen tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen liitetietoineen.

Sisäinen laskenta:

Sisäinen laskenta on ”vapaaehtoista”, mutta yhtiön talouden seurannan kannalta välttämätöntä laskentaseurantaa. Sisäisessä laskennassa yhtiön talouden seurantaan ja lähitulevaisuuden ennustamiseen asetetaan tarvittavat talouden seurantatasot, kuten kustannuspaikka- ja projektikohtaiset kannattavuusseurannat, tuotto-odotukset sekä kassavirtaennusteet. Lisäksi arvioidaan rahoituksen riittävyys eri investointien ja rahoitustapojen mukaisilla skenaarioilla sekä laaditaan tärkeimmät tunnuslukutavoitteet. Talouden tarkalla seurannalla ja ennustamisella voidaan hyvissä ajoin tunnistaa esimerkiksi kannattamattomat liiketoiminta-alueet ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet hyvissä ajoin.

Accountor tuottaa asiakasyrityksille ulkoisen laskennan sekä räätälöidyn, asiakasyrityksen johdon kanssa yhteistyössä laaditun sisäisen laskennan ja talouden mittaristot. Lisätietoja: Markku Heikkilä, Senior Financial Consultant, markku.heikkila@accountor.fi

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje