2015_04_28
Uutiset

Miten koulutuksen lisävähennysoikeuden voi hyödyntää?

Viime vuoden alusta lähtien yritykset ovat voineet tehdä henkilöstön koulutuskuluista laskennallisen lisävähennyksen. Koulutuskulujen lisävähennyksen suuruus on puolet yrityksen keskipäiväpalkasta kerrottuna koulutuspäivien lukumäärällä.

Vähennykseen oikeuttavan koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin. Lisävähennysoikeus edellyttää, että työnantaja on laatinut koko henkilöstöä kattavan koulutussuunnitelman ja työntekijälle maksetaan koulutuksen ajalta palkkaa. Lisäksi edellytetään kirjallista selvitystä koulutusvähennyksen perusteista työntekijäkohtaisesti. Jos työtekijän palkkaukseen on saatu esimerkiksi TE-keskuksen palkkatukea, hänen kohdallaan ei saada koulutuksesta lisävähennystä.

Tilikauden aikana työntekijäkohtainen lisävähennys on mahdollista tehdä maksimissaan kolmesta koulutuspäivästä. Yhden koulutuspäivän pituudeksi lasketaan kuusi tuntia. Käytännössä tunnit voidaan kerätä useammalta koulutuskerralta. Yhden koulutuskerran pituuden tulee olla kuitenkin vähintään yksi tunti. Lisävähennystä ei kirjata kirjanpitoon vaan vähennys saadaan täyttämällä liitelomake 79 ja ilmoittamalla koulutusvähennys yrityksen päälomakkeella siihen varatussa kohdassa.
 

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje