2015_12_17
Uutiset

Muuttuuko luovutustappioiden vähentäminen?

Sipilän hallitus esittää, että omaisuuden luovutustappio muutettaisiin tietyin rajoituksin vähennyskelpoiseksi pääomatuloista. Tuloverolakia muutettaisiin niin, että omaisuuden luovutustappio voitaisiin vähentää tarvittaessa myös muista verovuoden pääomatuloista.

Hallituksen esityksen mukaan luovutustappiot vähennettäisiin jatkossakin pääsääntöisesti nykyiseen tapaan; vähennykset tehdään ensisijaisesti omaisuuden luovutusvoitoista verovuotena tai viitenä sitä seuraavana vuotena. Vähennykset voi tehdä voiton kertymisen tahdissa. Esityksessä uutta on se, että verovelvollinen voisi vähentää osuuden muista pääomatuloista (esimerkiksi vuokratuloista), jos luovutusvoittoja ei ole tai ne eivät riitä koko luovutustappion vähentämiseen.

Jos tappiota ei saisi vähennettyä verovuoden aikana muistakaan pääomatuloista, vahvistettaisiin vähentämättä jääneestä osuudesta verovuoden luovutustappio. Tällöin luovutustappion voisi vähentää luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista viiden seuraavan vuoden aikana. Toimintaperiaate on samanlainen kuin verovuoden tappion osalta. Tappiot vähennettäisiin edelleen siinä järjestyksessä kuin ne ovat syntyneet.

Luovutustappioita ei huomioitaisi jatkossakaan vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää. Tappioiden perusteella ei siis myönnettäisi ansiotulojen verosta tehtävää alijäämähyvitystä. Tappiot eivät pienentäisi muiden pääomatuloista tehtävien vähennysten perusteella määräytyvää alijäämähyvitystä, sillä ne vähennettäisiin puhtaasta pääomatulosta ennen muita vähennyksiä.

Voimaan tullessaan muutos koskisi luonnollisten henkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien verotusta sekä niitä omaisuuden luovutustappioita, jotka syntyvät vuonna 2016 tai sen jälkeen. Tätä aikaisempiin tappioihin sovellettaisiin nykyisin voimassa olevia säännöksiä. Tappiot voitaisiin siis vähentää verovuotena ja viitenä sitä seuraavan vuotena ainoastaan omaisuuden luovutusvoitoista.

Muiden verovelvollisten, kuten esimerkiksi osakeyhtiöiden, verotuksessa luovutustappiot vähennettäisiin edelleen omaisuuden luovutusvoitosta. Vähennykset voitaisiin tehdä verovuotena ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.

Lisätietoja:

Jyrki Santala
Palvelujohtaja
jyrki.santala@accountor.fi
puh. 0400 631 222

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje