2015_05_04
Uutiset

Outi Lähteenmäki-Lindman Kauppalehdessä

Tiivistelmä. Lähde: Kauppalehti 79/2015, 29.4.2015.

Kauppalehti julkaisi 29.4. laajan haastattelun Accountorin ulkoistusdivisioonan kilpailukyvystä vastaavasta johtajasta Outi Lähteenmäki-Lindmanista. Haastattelussa Lähteenmäki-Lindman painottaa henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä.

Kauppalehden haastattelussa juuri Accountorin ulkoistusdivisioonan kilpailukyvystä vastaavana johtajana aloittanut Outi Lähteenmäki-Lindman painottaa henkilöstön merkitystä taloushallintoalan murroksessa. Artikkelin mukaan Accountorille kirkastui muutama vuosi sitten, että ihmiset ovat kilpailuedun salaisuus. ”Sähköisyys asettaa toimijat entistä enemmän samalle viivalle. Ero syntyy palvelusta ja sen tuottaa ihminen, oma palkanlaskija tai kirjanpitäjä”, siteeraa Kauppalehti Lähteenmäki-Lindmania.

Artikkelissa toimittaja Soili Semkina listaa Lähteenmäki-Lindmanin johtamisperiaatteita. Niihin kuuluu mm. se, että  menneisyydessä elämisen sijaan on tärkeää miettiä tulevaisuutta ja että vastuu ihmisten työpaikasta haastaa johtajan reflektoimaan, miltä ala näyttää kolmen vuoden kuluttua. Olennaista on haastattelun mukaan myös perspektiivin ottaminen toimialaan sekä henkilöstön jatkuva kouluttaminen. Kauppalehti kertoo myös Accountor-instituutissa järjestettävistä koulutuksista sekä siitä, että työntekijöitä kannustetaan hankkimaan alan KLT-asiantuntijatutkinto.

Kauppalehden artikkelin mukaan Accountorissa johdon tehtävä on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista eli siitä, että henkilöstö saa riittävän määrän koulutusta, työn määrä on sopiva ja työ on mielekästä. Motivoitunut henkilöstö näkyy myös asiakkaille. Artikkelin mukaan dialogi on Lähteenmäki-Lindmanille kaiken a ja o, ja työntekijät keskustelevatkin esimiehensä kanssa kahden kesken joka kuukausi. Haastattelussa Lähteenmäki-Lindman kannustaa avoimeen keskusteluun, jossa oma ymmärrys asioista kasvaa. Onnistunut vuorovaikutus vaatii aitoa kiinnostusta, kuuntelemista ja arvostamista. Kun keskusteluyhteys alaisten kanssa toimii, on myös vaikeista asioista helpompi puhua.

Lähteenmäki-Lindman mainitsee Kauppalehden haastattelussa itselleen tärkeäksi johtamisen periaatteeksi myös sen, että tekee niin kuin sanoo. Listalla ovat myös johdonmukaisuus, selkeys ja taito tehdä päätöksiä. Toimittaja Semkina kirjoittaa johtamisen periaatteiden muistamisen olevan Accountorissa erityisen tärkeää, sillä yritykseen tulee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Kauppalehti listaa, että Accountor on tehnyt yli 100 yritysostoa ja kasvanut 2000-luvun alun vajaan kolmen miljoonan euron liikevaihdosta 155 miljoonaan euroon.

”Yritykseen on tullut 500 työntekijää yritysostojen kautta. Tämänlainen kasvutahti kertoo, että ostot ovat olleet suhteellisen onnistuneita”, sanoo Lähteenmäki-Lindman Kauppalehden haastattelussa.  Yleensä väitetään, että yleensä yli puolet yritysostoista epäonnistuu, mutta Accountor pyrkii siihen, että niin ei käy. Kauppalehden mukaan Accountorilla tärkeintä on se, että ostettavan yrityksen henkilöstö kokee olonsa turvalliseksi. Sekä henkilöstölle että uusille asiakkaille kerrotaan, millainen yritys Accountor on, mitä osto käytännössä merkitsee ja mitä seuraavaksi tapahtuu. ”Yritysoston onnistumista voi arvioida siten, miten hyvin asiantuntijat ja heidän asiakkaansa pysyvät mukana”, arvioi Lähteenmäki-Lindman Kauppalehden haastattelussa. Kauppalehden mukaan uusien työntekijöiden integroimisessa tärkeää on HR:n toiminta – Accountorissa työntekijä perehdytetäänkin yrityksen omaan tekemisen tapaan ja työt tehdään tiimeissä, joihin uudet työntekijät pyritään sulauttamaan.

Kymmeniä vuosia johtotehtävissä toimineella Lähteenmäki-Lindmanilla on artikkelin mukaan ollut myös vaikeita tilanteita, joissa tärkeää on muistaa, etteivät ihmiset ole vain uudelleenkäynnistettäviä koneita: ”Vaikeissa tilanteissa on tärkeää, että säilyy molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus. Tässä viisaus lisääntyy, mitä vanhemmaksi tulee. Nyt ymmärtää ihmisen koko tunneskaalan.”

Outi Lähteenmäki-Lindman

 

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä