2015_04_28
Uutiset

Pilotissa etsitään apua asiakkaiden kiperiin verokysymyksiin

Accountor osallistuu Verohallinnon hankkeeseen, jolla se yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa pilotoi uudenlaista verottajan ja auktorisoitujen tilitoimistojen välistä yhteistyömallia. Pilotin tavoitteena on löytää tehokas ennakkotoimintamalli, jonka avulla osakeyhtiöiden verotuksellisesti epäselvät ja tulkinnalliset asiat saadaan ratkaistua sujuvammin. Sujuvuutta lisätään siten, että tilitoimistot pääsevät aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa tuomaan verottajan ratkaistavaksi asiakasyritystensä epäselviä ja tulkinnallisia asioita. Tavoitteena on, että Verohallinnon lisätessä neuvontaa ja ennakoivaa ohjausta, jälkikäteinen ja raskas verovalvonta vähenee.  Syvennetty yhteistyö verottajan kanssa parantaa  Accountorin mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan yksilöllisemmin ja syventää tilitoimiston ja asiakkaan kumppanuutta.

Pilottia vetää Verohallinnon nimeämä viisihenkinen asiantuntijatiimi, mutta vaikeimmissa verokysymyksissä voidaan hyödyntää myös muiden Verohallinnon asiantuntijoiden työpanosta.

Tilitoimistojen syvennetty yhteistyö -nimellä kulkevassa hankkeessa ovat mukana Taloushallintoliitto sekä noin 70 auktorisoitua tilitoimistoa ja näiden toimistojen noin 500 asiakasta. Accountorilta pilotissa ovat mukana Porin, Loimaan, Turun, Tampereen, Kouvolan, Rovaniemen ja Oulun toimistot. Pilotti käynnistyy huhtikuussa 2015 ja kestää syksyyn 2016.

Tulemme seuraamaan ja tiedottamaan pilotoinnin etenemisestä tulevissa asiakastiedotteissamme.

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje