2016_02_15
Uutiset

Sähköisen taloushallinnon 10 plussaa

Taloushallinnon sähköistyminen tuo yritystoimintaan merkittäviä etuja. Sähköistymisen myötä taloushallinnossa voidaan luopua kokonaan paperitulosteiden käytöstä. Tuotepäällikkö Antti Eerola Accountorista summasi sähköisen taloushallinnon plussat.
Sähköisen taloushallinnon 10 plussaa

 1. Vapaus
  Sähköinen taloushallinto kulkee mukana kaikkialla. Juoksevat asiat voi hoitaa ja raportit tarkistaa itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Töiden tekemiseen tarvitaan vain toimiva nettiyhteys ja tietokone tai mobiililaite. Monet toimenpiteet onnistuvat vaivatta jopa älypuhelimella. Toisaalta sähköistymisen ansiosta yritykset voivat ulkoistaa entistä suuremman osan taloushallinnostaan tilitoimistolle.
 2. Helppous ja nopeus
  Taloushallinnon sähköistymisen myötä paperipinojen plärääminen jää historiaan. Monet toimenpiteet myös nopeutuvat ja osa voidaan kokonaisuudessaan automatisoida. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita laskujen vastaanottaminen ja lähettäminen. Laskuja ei tarvitse enää postittaa, eikä saapuneita laskukuoria aukoa. Asiat hoituvat yhdellä hiiren klikkauksella. Näin työaikaa vapautuu tärkeämpään tekemiseen ja kustannuksetkin vähenevät.
 3. Reaaliaikaisuus
  Taloushallinnon järjestelmiin kirjatut tiedot ovat nähtävissä reaaliajassa, joten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti johtamisen ja päätöksenteon tukena. Tiedon nopea saatavuus antaakin yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia tapoja tiedon hyödyntämiseen.
 4. Joustavuus
  Sähköiset järjestelmät mahdollistavat tilitoimiston ja asiakasyrityksen joustavan työnjaon sekä vuorovaikutuksen. Tehtäviä voidaan jatkossa helposti muuttaa osapuolten välillä. Sähköiset yhteydenpitovälineet monipuolistavat ja joustavoittavat yhteydenpitoa. Viestintä onnistuu yhtä hyvin kasvotusten, sähköpostilla, puhelimella kuin videoneuvottelunakin.
 5. Parempi päätöksenteko
  Kun yrityksen taloutta koskevaa tietoa on helposti saatavissa, päätökset ja ratkaisut voidaan perustaa faktoihin. Myös tulevaisuutta voidaan ennustaa paremmin. Tiedon hyvän saatavuuden ansiosta tilitoimistot pystyvät toimimaan tehokkaammin asiakkaidensa tukena.
 6. Tiedon läpinäkyvyys
  Taloushallinnon informaatio on kaikkien sitä tarvitsevien henkilöiden nähtävissä ja hyödynnettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Tiedon näkyvyyttä voidaan kuitenkin rajata tarpeen mukaan. Tämä varmistaa tietoturvan ja ehkäisee infoähkyä.
 7. Talouden integroiminen yrityksen liiketoimintaan
  Taloushallinto ei ole enää oma erillinen linnakkeensa yrityksen sisällä. Kun tiedot ovat kaikkien saatavilla, niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti kaikessa yrityksen liiketoiminnassa. Tilitoimisto voi asiantuntemuksellaan auttaa tuomaan kaivattua talousnäkökulmaa yrityksen päätöksentekoon.
 8. Etätyö mahdollistuu
  Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen mahdollistaa osaltaan etätyön tekemisen. Koska tieto ja työvälineet ovat jatkuvasti käsillä, tarve työskennellä yhdessä ja samassa paikassa vähenee. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia työn järjestämiseen ja mahdollistaa työn organisoinnin työtekijöiden tarpeiden mukaisesti. Tämä parantaa oleellisesti työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä.
 9. Tasa-arvo
  Tiedon hyvä saatavuus lisää työntekijöiden tasa-arvoisuutta ja mahdollisuuksia työntekijöiden osallistamiseen.
 10. Ympäristöystävällisyys
  Sähköistymisen myötä paperinkulutus ja tulostustarve vähenevät. Kun tieto kulkee sähköisiä reittejä myöten, jakeluautojen liikennöinti vähenee ja sitä myöten myös liikenteen päästöt pienenevät.
   
Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje