2015_09_29
Uutiset

SVOP-palautukset verotetaan osinkoina

Listaamattoman yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto) jaettujen varojen verokohtelun siirtymäsäännös päättyy 31.12.2015. Ensi vuoden alusta lähtien SVOP-rahastosta luonnollisille henkilöille jaettavia varoja verotetaan lähtökohtaisesti osingon tavoin. Jos yritykselläsi on tarvetta pääoman palautuksille tämän vuoden lopulla, tiedustele asiasta Accountor-yhteyshenkilöltäsi.

Ensi vuoden alusta lähtien jaettavia varoja voidaan verottaa luovutuksena (eli luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaisesti) vain, jos verovelvolliselle jaetaan palautusta hänen yhtiöön tekemälleen pääomasijoitukselle. Lisäksi edellytetään, että:

  • pääomasijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään 10 vuotta ja
  • verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen edellytysten täyttymisestä.

Siirtymäsäännös voimassa vuoden loppuun

SVOP-rahastosta jaettujen varojen verokohtelu muuttui 1.1.2014 lukien. Tämän vuoden loppuun asti noudatetaan kuitenkin siirtymäsäännöstä, jonka mukaan palautusten verotustapa riippuu pääomasijoitusten sijoitusajankohdasta seuraavasti:

  • Ennen 1.1.2014 tehtyjen sijoitusten osalta sovelletaan vanhaa verotuskäytäntöä. Palautukset katsotaan pääoman palautukseksi siinä suhteessa, jossa SVOP-rahastoon kertyneet varat ovat muodostuneet pääomasijoituksista. Muilta osin varoja verotetaan osinkoina. Sijoitusten osalta sijoitusajankohdalla tai sijoituksen tekijällä ei ole merkitystä.
  • 1.1.2014 ja sen jälkeen tehtyjen sijoitusten on oltava osakkeenomistajan tekemiä ja palautuksen on tapahduttava 10 vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys vapaan omanpääomasijoituksen edellytysten täyttymisestä, jotta palautus käsitellään luovutuksena.
     
Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje