2015_12_17
Uutiset

Tilaajavastuulaki koskee kaikkia työn tilaajia – vältä laiminlyöntimaksut!

Tilaajavastuulain uudistus astui voimaan syyskuun alusta. Uudistus toi täsmennyksiä sekä lisäyksiä tilaajan selvitysvelvollisuuksiin. Uudistusten myötä myös laiminlyöntimaksujen määrää korotettiin. Tilaajavastuulain velvoitteet tulevat tietyin poikkeuksin sovellettavaksi aina, kun yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa. Velvoitteet koskevat siis myös muita kuin rakennusalalla toimivia yrityksiä.

Asiasta on hiljattain saatu uutta oikeuskäytäntöä, jossa tilaajan vastuuasemaa on edelleen korostettu. Hallinto-oikeus totesi marraskuussa julkaistussa tapauksessa, ettei tilaajan ymmärtämättömyys tai tietämättömyys tilaajavastuulain sisällöstä vapauta velvollisuuksien noudattamisesta. Tilaaja oli valituksessaan pyytänyt laiminlyöntimaksujen kohtuullistamista tai poistamista mm. sillä perusteella, että yhtiö oli kooltaan pieni ja se oli aloittanut toimintansa vasta muutama vuosi sitten. Lisäksi yritys oli vedonnut tietämättömyyteen tilaajavastuulain sisällöstä sekä lain vaikeaselkoisuuteen. Yritys oli myös katsonut, että ensimmäisen tarkastuskerran tulisi olla enemmän yhtiötä ohjaava kuin rankaiseva. Hallinto-oikeus ei katsonut näitä seikkoja riittäviksi alentamaan laiminlyöntimaksun määrää. Yritykselle määrättiin laiminlyöntimaksuja 2 000–4 000 euroa per alihankintasopimus ja useamman alihankinnan perusteella, joten laiminlyöntimaksut olivat yhteensä 9 000 euroa.

Joulukuun 2015 alussa hallinto-oikeudesta saatiin toinen ratkaisu, jossa laiminlyöntimaksu määrättiin, kun tilaaja ei ollut varmistanut allekirjoittamattomiensa ja myöhemmin väärennöksiksi osoittautuneiden asiakirjojen aitoutta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei pelkkä muodollinen selvitysvelvollisuuden täyttäminen riitä, vaan tilaajan on myös tosiasiallisesti varmistettava saadun selvityksen aitous, mikäli saadun selvityksen aitoutta on aihetta epäillä. Myös muut tapauksen olosuhteet huomioon ottaen tilaajalle määrättiin 18 000 euron korotettu laiminlyöntimaksu.

Tapauksista huomataan, että tilaajan vastuu alihankinnassa on laaja ja tilaajan tulisi olla hyvin selvillä sekä vastuun sisällöstä että vastuiden täyttämisestä oikealla tavalla. Tärkeä seikka lain soveltamisen kannalta on myös se, että tarvittavat selvitykset tulisivat olla tehtyinä jo ennen alihankintasopimuksen tekemistä.

Accountorin lakimiehet auttavat yritystäsi kaikissa alihankintaan ja tilaajavastuihin liittyvissä kysymyksissä. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous.

Lisätietoja:

Susanna Jaakkola
Yrityslakimies
susanna.jaakkola@accountor.fi
puh. 040 505 9369

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje