2017_06_04
Uutiset

Tunnetko nämä lomatermit?

Lomanmääräytymisvuosi:
Vuosiloman pituus lasketaan lomanmääräytymisvuoden ajalta. Lomanmääräytymisvuosi sijoittuu aikavälille 1.4.–31.3.

Lomakausi:
Vuosilomalain mukainen kesäloma sijoittuu lomakaudelle eli ajanjaksolle 2.5.–30.9., jos muuta ei sovita.

Lomaoikeus:
Lomanmääräytymisvuosi koostuu lomanmääräytymiskuukausista. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on täyttänyt vuoden, työntekijällä on oikeus saada 2,5 arkipäivää lomaa kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Ansaintasäännöt:
Vuosilomaa ansaitaan kahden erillisen ansaintasäännön perusteella – joko 14 päivän tai 35 tunnin. Säännöistä valitaan laskentaperusteeksi jompikumpi työntekijän työsopimukseen merkityn työajan mukaisesti. Lomanansaintasääntöä voidaan muuttaa, jos työsuhteen ehdoissa tapahtuu pysyvä muutos (esim. siirtyminen pysyvään osa-aikatyöhön).

Arkipäivä:
Vuosilomat annetaan ja ansaitaan arkipäivinä. Laissa arkipäiväksi katsotaan kaikki viikonpäivät sunnuntaita ja kirkollisia juhlapyhiä lukuun ottamatta. Arkilauantait ovat siis lomapäiviä. Pääsiäislauantai ja juhannusaatto eivät ole laissa tarkoitettuja lomaa kuluttavia arkipäiviä.

Lomapalkka:
Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa.

Lomaraha:
Työehtosopimuksissa sovittu palkanlisä, joka on yleensä puolet loma-ajan palkasta.

Säästövapaa:
Työntekijällä on oikeus pitää 24 päivää ylittävä osa vuosilomastaan seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos siitä aiheutuu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Työnantajan ja -tekijän yhteisellä sopimuksella työntekijä voi pitää myös 18 päivän ylittävän osan lomastaan säästövapaana. Sopimus on tehtävä aina kirjallisesti.

Vuosilomakirjanpito:
Työnantajan on pidettävä vuosilomakirjanpitoa työntekijän vuosilomista ja säästövapaista sekä vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pituudet ja ajankohdat sekä palkkojen ja korvausten suuruus ja niiden määräytymisperusteet.
 

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje