2015_05_28
Uutiset

Uusi lainmuutos lyhentää maksuaikoja

Yritysten välisissä laskuissa maksuajan pituus tulee rajoittaa 30 päivään. Pidemmistä maksuajoista ostajan ja myyjän on sovittava yhdessä. Maksuja voidaan kuitenkin edelleen sopia suoritettavaksi useassa erässä.

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista on muuttunut toukokuun 2015 alussa. Elinkeinonharjoittajien välisten saatavien maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos asiasta on nimenomaisesti sovittu. Ennen raja on ollut 60 päivää.

Nimenomainen sopiminen tarkoittaa asian molemminpuolista hyväksymistä. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus maksuajan pidentämisestä ei ole riittävä. Velallinen ei myöskään voi vedota siihen, että velkoja olisi hiljaisesti hyväksynyt pidemmän maksuajan.

Muutoksen taustalla on ollut mm. havainto siitä, että yritysten väliset maksuajat ovat viime aikoina pidentyneet. Tämä aiheuttaa hankaluuksia erityisesti osalle pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tätä ei voida pitää toivottavana asiana nykyisessä Suomen talous- ja työllisyystilanteessa.

Muutoksella pyritään kiinnittämään yritysten huomiota pitkiin maksuaikoihin. Kokonaisuudessaan yritysten välisten maksuaikojen oletetaan lainmuutoksella lyhenevän. Yrityksillä on kuitenkin jatkossakin sopimusvapautta maksuaikojen osalta.
 
 

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje