2015_03_31
Uutiset

Verottaja vaatii täydet urakkatiedot

Rakentamiseen liittyvä uusi tiedonantovelvollisuus urakoista ja työntekijöistä astui voimaan 1.7.2014. Urakka- ja työntekijätiedot heinäkuulta piti antaa ensimmäisen kerran 5.9.2014. Vielä tämän jälkeen urakka- ja työntekijätietoja on voinut toimittaa puutteellisesti, mutta käytäntö loppui joulukuussa 2014. Täydellisinä ensimmäiset tiedot oli toimitettava tammikuulta 2015. Ne annettiin 5.3.2015.

Uusi velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä ja muita yhteisöjä toimialasta riippumatta sekä kuntia ja valtiota, kun ne teettävät rakentamis- ja kunnossapitotöitä. Rakentaminen voi olla uudisrakentamista, perusparannusta, korjausrakentamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnossapitotyötä.

Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakentamistyön tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Lisäksi yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.
 

Lue asiakkaamme kokemuksia Plus Urakka -palvelusta Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje