2015_01_28
Uutiset

Vuodenvaihteen veromuutokset

Vuodenvaihde toi useita muutoksia verotukseen. Seuraavassa on koottu yhteen, miten tuloverotus, pääomatulojen verotus sekä lahja- ja perintöverotus muuttuivat. Yritysten kannalta myönteinen uutinen on edustuskulujen 50 % vähennysoikeuden palaaminen.

Ansiotuloverotuksessa tehtiin tarkistuksia valtion tuloverotaulukon kolmen alimman luokan rajoihin. Keskituloisen palkansaajan ostovoima ei kuitenkaan nouse tänä vuonna. Samalla kun valtion tuloverotaulukon alimpien luokkien rajoja tarkistettiin, ylimmän tuloluokan raja alennettiin 100 000 eurosta 90 000 euroon ja tuloluokan voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2018 saakka. Ylimmän tuloluokan osalta ansiotulovero siis kiristyy. 98 kuntaa korotti kunnallisveroprosenttia, joten verotus kiristyi  myös tältä osin.

Ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä korotettiin hieman perus- ja työtulovähennyksen osalta. Vastapainoksi työmatkavähennyksen omavastuuosuus kasvaa 600 eurosta 750 euroon.

Asuntolainan korkovähennystä leikattiin 10 %, joten vuonna 2015 asuntolainan koroista 65 % on vähennyskelpoisia. Leikkaukset jatkuvat tulevina vuosina; 2016 ja 2017 vähennysoikeutta leikataan 5 % vuodessa. Vuonna 2018 asuntolainojen koroista on vähennyskelpoisia enää 50 %.

Pääomatulojen verotus kiristyy, koska ylimmän verokannan tuloraja alennetaan 40 000 eurosta 30 000 euroon ja samalla ylempi verokanta korotetaan 32 prosentista 33 prosenttiin. Esimerkiksi 50 000 euron nettovuokratulosta pääomavero oli vuonna 2014 15 200 euroa. Vuonna 2015 vastaavasta tulosta vero on 15 600 euroa. Korotus on siis noin 2,64 %.

Pitkän jahkailun ja vatvomisen jälkeen yrityksille palautettiin edustusmenojen 50 % vähennyskelpoisuus vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi tuotannollisten investointien korotettujen poistojen tekoaikaa jatkettiin vuosille 2015 ja 2016. Perintö- ja lahjaverotus kiristyi vuodenvaihteessa, kun asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja korotettiin yhdellä prosentilla. Lisäksi määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron veroluokka muutettiin pysyväksi. Tämä olikin odotettua, koska historia on osoittanut, etteivät määräaikaiset veronkiristykset jää väliaikaisiksi.

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje