2015_08_12
Uutiset

Yrittäjät eivät osaa hyödyntää koulutusvähennystä

Tiedote 12.8.2015

Useimmat verovähennyskohteet ovat yrityksissä laajalti tiedossa ja käytössä, mutta viime vuonna saataville tulleen koulutusvähennyksen käyttö on jäänyt vielä vähäiseksi. Koulutusvähennyksen hyödyntäminen vaatii yrittäjältä hieman aktiivisuutta, mutta tuntuvaa etua ei kannata sen vuoksi sivuuttaa.

Verottaja on osoittanut tukensa henkilöstön kouluttamista kohtaan tuomalla elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille uuden koulutusvähennyksen verovuodesta 2014 alkaen.

”Koulutusvähennys koskee valtavaa osaa suomalaisista yrityksistä. Kokemuksemme perusteella sitä ei kuitenkaan käytetä vielä siinä laajuudessa, missä voitaisiin. Syytä olisi, sillä koulutusvähennys kattaa noin puolet koulutusajan palkkakuluista, eli etu on tuntuva – ja väkeähän koulutetaan yrityksissä joka tapauksessa”, kertoo taloushallinnon palveluihin erikoistuneen Accountorin palvelujohtaja Jyrki Santala.

Yleiset väärinkäsitykset: nämä yrityksissä tunnetaan heikosti

Uutena vähennysmuotona koulutusvähennyksen kaikki käytännöt ja yksityiskohdat eivät ole vielä täysin tuttuja yrittäjille. Esimerkiksi nämä asiat ovat Jyrki Santalan mukaan jääneet monesti yrityksissä hämärän peittoon:

1. Koulutusvähennys ei vaikuta koulutusmaksujen vähennyskelpoisuuteen
Koulutusvähennys kattaa noin puolet työntekijälle maksetusta palkasta koulutuksen ajalta. Se on uusi lisävähennys eikä se vaikuta millään tavalla itse koulutusmaksuihin. Koulutusten hinnat ja maksut ovat vähennyskelpoisia kuten aikaisemminkin.

2. Koulutusvähennystä voi käyttää myös pakollisiin toimialakohtaisiin sertifiointeihin
Monella toimialalla on nykyisin käytössä hygieniapassin ja tulityökortin tapaisia lakisääteisiä sertifiointeja. Lupien määräaikaisuuden vuoksi niiden uusiminen tulee aina jossakin vaiheessa ajankohtaiseksi. Koulutusvähennystä voi hyödyntää myös näissä joka tapauksessa pakollisissa uusintakoulutuksissa.

3. Koulutuksen ei tarvitse olla työnantajan itse järjestämä
Yrityksillä ei välttämättä ole aina käytettävissään omia henkilöresursseja koulutusten järjestämiseksi, mutta tämä ei ole este koulutusvähennyksen käytölle. Vähennys ei edellytä, että henkilöstöä koulutettaisiin yrityksen omin voimin, eli myös ulkopuoliselta taholta ostetut koulutuspalvelut käyvät – kunhan ne liittyvät työntekijän työtehtäviin.

Näin se käy: hyöty irti koulutusvähennyksestä

Päällimmäinen syy koulutusvähennyksen laiskalle käytölle lienee Santalan mukaan se, että vähennystä ei myönnetä automaattiperiaatteella, vaan sen hyödyntäminen vaatii työnantajalta myös jonkin verran aktiivisuutta. Nämä asiat koulutusvähennystä havittelevissa yrityksissä on hyvä huomioida:

1. Vähennyksen hakeminen edellyttää kirjallista selvitystä
Yhteistoimintalaki edellyttää jo lähtökohtaisesti yrityksiltä koko henkilöstön kattavaa koulutussuunnitelmaa, mutta se ei yksin oikeuta vähennykseen. Koulutusvähennystä hyödyntävän työnantajan täytyy myös laatia työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys vähennykseen vaadittujen edellytysten täyttymisestä ja koulutussuunnitelman toteutumisesta. Koulutusten on siis oltava koulutussuunnitelman mukaisia ja niihin on luonnollisesti myös pakko tosiasiallisesti osallistua.

2. Vähennystä maksetaan vuodessa enintään kolmen päivän ajalta per työntekijä
Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että koulutusajalta maksetaan palkkaa. Vapaa-ajan koulutuksista vähennystä ei siis voi hakea. Vähennystä maksetaan enintään kolmen päivän ajalta, ja vähennykset ovat työntekijäkohtaisia. Neljän päivän koulutuksen käynyt työntekijä ei siis esimerkiksi voi siirtää vähennystä varten yhtä koulutuspäivää kahden päivän koulutuksen käyneelle kollegalleen niin, että yritys saisi molemmista kolmen koulutuspäivän vähennykset.

3. Koulutuksista on hyvä pitää kirjaa jo tilikauden aikana
Koulutusvähennyksen hakeminen on huomattavasti helpompaa, jos tiedot koulutuksista kerätään valmiiksi jo tilikauden aikana. Jatkuva koulutusten seuranta ja tilanteen aktiivinen päivittäminen helpottaa työtaakkaa tilinpäätöstä ja verotusta valmisteltaessa, kun muutenkin kiireisenä aikana ei tarvitse erikseen selvitellä, kuka on vuoden varrella osallistunut mihinkin koulutukseen.

Lisätietoja:
Accountor, palvelujohtaja Jyrki Santala, puh. 0400 631 222, jyrki.santala@accountor.fi

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje