2016_09_15
Uutiset

Asiantuntijapalvelut apunasi yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan erilaisia tilanteita, joissa yrityksen rakennetta, omistusta tai toimintamuotoa muokataan. Syynä järjestelyihin on usein yrityksen omistajanvaihdoksen suunnittelu, mutta myös yrityksen riskienhallinta tai toimintojen tarkoituksenmukaisempi järjestäminen saattaa olla taustalla motivaatiotekijänä.

Mahdolliset yritysjärjestelyt ja tilanteet, joissa niitä tarvitaan voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • Yrityksen avainhenkilö halutaan sitouttaa yritykseen tarjoamalla hänelle mahdollisuus tulla omistajana mukaan osakeyhtiön toimintaan. Jos yrityksen tase on kovin raskas, on sitä usein syytä keventää ennen sanottua järjestelyä. Uuden osakkaan mukaan tuleminen voidaan toteuttaa esimerkiksi osakeannilla tai kaupalla tavoitteista riippuen. Järjestelyn yhteydessä huomioidaan myös työntekijän henkilökohtainen verotus, osakkuusjärjestelyyn liittyvät yhtiöoikeudelliset seikat sekä osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista sopiminen.
  • Yrityksen myynti tulee ajankohtaiseksi ja yritys halutaan saada mahdollisimman houkuttelevaksi ostajille. Kun yrityksen raportointi, talous ja hallinto ovat kunnossa, määritetään myytävän liiketoiminnan arvo ja kartoitetaan potentiaaliset ostajat. Kun raamit ovat selvillä, voidaan yhtiön tase puhdistaa ylimääräisestä omaisuudesta erilaisilla järjestelyillä.
  • Kommandiittiyhtiöön on tulossa mukaan uusi yhtiökumppani. Yhtiön toiminta on laajentunut ja uusi kumppani ei halua sitoutua yrityksen entisiin vastuisiin. Ennen omistusjärjestelyjä yhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, minkä jälkeen uusi yhtiökumppani tulee yhtiön omistajaksi osakekaupalla.

Accountorin kautta saat selkokieliset kannanotot siihen, mitä kannattaa tehdä, sekä selkeän kustannusarvion prosessista. Saat asiantuntevan näkemyksen siihen, miten yrityksesi toiminnot kannattaa järjestää ja mitä kaikkea järjestelyissä on otettava huomioon verotuksen, juridiikan ja talouden kannalta.

Lähde: Yrityslakimies Susanna Jaakkola, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje