2016_04_27
Uutiset

Digitalisaatio haastaa taloushallintoalan

Taloushallintoalan koulutusta pitää uudistaa

Julkaistu Kauppalehdessä 26.4.2016

Taloushallinto siirtyy parhaillaan uuteen aikakauteen, kun yhä useampi ennen käsin tehty kirjanpidon työvaihe sujuu sähköisesti. Kirjanpitäjän ammatti ei kuitenkaan katoa – monien peloista huolimatta, mikäli kirjanpitäjän roolia kyetään uudistamaan enemmän neuvonannon suuntaan, sillä digitalisaatio ei tule syrjäyttämään vuoropuhelua ja inhimillistä konsultointia. Alan koulutusta tulisikin pikaisesti uudistaa ja samalla kannustaa nykyisiä kirjanpitäjiä oppimaan uutta.

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijan työ on listattu useassa tutkimuksessa katoavien ammattien joukkoon. Alalla toimijoiden ja yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden tulisi kuitenkin ymmärtää, että digitalisaatiossa kyse on enemmänkin työtehtävien ja tehtävänkuvauksien evoluutiosta kuin lopullisesta kadosta. Kirjanpitäjän ammatti elää parhaillaan muutoksen aikaa.

Esimerkiksi Accountorin pienille ja keskisuurille yrityksille myytävistä uusista peruspalveluista jo 70–80 prosenttia on täysin digitaalisia. Perinteisen paperi- ja kuittimaailman kirjanpitäjiä tai ostoreskontranhoitajia tarvitaan tulevaisuudessa aiempaa vähemmän, mutta yritysten tarve kirjanpidollisiin kysymyksiin tai verotukseen liittyviin neuvoihin ei digitalisaation myötä suinkaan katoa. Se itse asiassa kasvaa.

Robotit osana tiimiä, neuvonnasta ja asiakashuolenpidosta tulee erottautumistekijä

Automatisaatio ja robotiikka tekevät yrityksen taloushallinnosta entistä tehokkaampaa ja tarkempaa. Ne laskevat inhimillisten virheiden todennäköisyyttä ja parantavat laatua. Tulevaisuudessa taloushallinnon tiimiin kuuluu sekä ihmisiä että robotteja, ja alalla löytyy jo lukuisia esimerkkejä automatisoiduista palkkahallinnon ja kirjanpidon prosesseista. Lähtökohtaisesti kaikkia tarkan kaavan mukaan toistuvia toimintoja voidaan automatisoida. Automatisoitu tai robotisoitu prosessi kykenee valvomaan laatua ja esimerkiksi tiliöimään jo nyt 80-90 prosenttia ostolaskuista. Oppiva robotti eli koneäly mahdollistaa tulevaisuudessa myös monimutkaisempaa päättelyä vaativien tehtävien siirtämisen ihmisiltä koneille. 

Automaatio tasapäistää  taloushallinnon toimijoita perustoimintojen osalta. Juuri tämän takia asiakaspalvelun ja ihmisen asiantuntijuuden merkitys palveluorganisaatiossa korostuu, sillä asiakkaalle tuotettu lisäarvo syntyy nimenomaan hyvästä palvelukokemuksesta. Samalla siitä tulee alan yritykselle tärkeä keino erottautua kilpailijoistaan. 

Kysymme asiakkailtamme säännöllisesti, mitä he arvostavat taloushallinnon palveluissa. Vastauksissa korostuvat asiakkaan liiketoiminnan tuntemus, proaktiivinen palveluasenne sekä asiantuntijuus. Taito hoitaa kirjanpitoa ja palkanlaskentaa oikea-aikaisesti ja virheettömästi on perusedellytys, mutta yritykset kaipaavat näiden lisäksi neuvoja ja tukea erilaisiin kohtaamiinsa haasteisiin ja päätöksiin.

Koulutuksessa painotettava myös kykyä nähdä numeroiden taakse

Muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia vaatimuksia alan koulutukselle. Oppilaitosten pitää ymmärtää kehityksen kulku ja pyrkiä kasvattamaan oppilaiden talousymmärrystä ja kykyä tulkita numeroita. Ammatissa nykyään toimivat tarvitsevat lisäkoulutusta. Menneiden tapahtumien kirjaamisen ohella kirjanpitäjän tulee kyetä ennakoida yrityksen tulevaisuutta, ymmärtää sen liiketoimintaa numeroiden valossa ja auttaa yritystä tunnistamaan mahdollisuuksia parantaa toimintaansa

Ammatissa toimivilta kirjanpitäjiltä itseltään vaaditaan halua oppia uutta ja entistä parempia vuorovaikutustaitoja, sillä uusi konsultatiivisempi taloushallinnon ammattilaisen rooli edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä asiakkaan kanssa. Yrityksen taloudesta pitää osata puhua asiakkaan kielellä, eikä pelkästään kirjanpidon termein. Sopeutuminen muutokseen ja oman osaamisen päivittäminen on paras keino varmistua oman työmarkkina-arvon säilymisestä.

Kirjoittaja on Outi Lähteenmäki-Lindman, joka toimii Accountorin ulkoistusdivisioonan kilpailukyvystä vastaavana johtajana.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje