2016_06_19
Uutiset

EU-tavaramerkkejä päivitettävä nopealla aikataululla

Muutoksia tavaramerkkisääntelyyn

Euroopan unioni on uudistanut tavaramerkkeihin liittyvää sääntelyä. Tavoitteena on selkeyttää sisämarkkinoilla tavaramerkkijärjestelmän toimivuutta sekä viedä järjestelmää tehokkaampaan ja edullisempaan suuntaan. Tavaramerkkien muutosasetus astui voimaan maaliskuussa 2016 ja se edellyttää tiettyjen aiemmin rekisteröityjen tavaramerkkien päivittämistä, jotta niiden suoja säilyy katkeamattomana sekä kattavana muutoksista huolimatta.

Euroopan unionin tavaramerkki tarkoittaa koko Euroopan unionin kattavaa rekisteröintiä, joka eroaa esimerkiksi tavaramerkistä, jolle haetaan vain kansallista suojaa. Kaikki nykyiset yhteisön tavaramerkit muuttuvat automaattisesti Euroopan unionin tavaramerkeiksi, mutta siirtymävaiheessa yritysten tulee olla tarkkana siinä, ettei niiden olemassa olevien tavaramerkkien suoja supistu muutoksen yhteydessä.

Uudistuksia tavaramerkkiluokituksiin

Tavaramerkkisuojan muutos liittyy siihen, että tavaramerkkiluokituksiin ja niiden kattamaan suojaan tulee uudistuksia. Euroopan unionin tavaramerkkiä haettaessa edellytetään, että suojan piiriin tavoiteltavat palvelut ja tavarat nimetään erikseen ja täsmällisesti, eikä ole enää riittävää vedota pelkästään tavaramerkkiluokkien otsikoihin. Mikäli suojaa on aiemmin haettu pelkästään tavaramerkkiluokan otsikon perusteella, supistuu suoja siirtymäajan jälkeen luokituksen otsikon kirjaimelliseen tulkintaan, eikä se sisällä automaattisesti luokkaotsikon alle määriteltyjä tavaroita ja palveluja. Asetuksen maaliskuisesta voimaanastumisesta on alkanut kuuden kuukauden aikajakso, jolloin on mahdollista vielä tarkentaa olemassa olevien tavaramerkkien suoja-alaa ja ennen 22.6.2012 haettujen tavaramerkkien osalta täytyy varautua luokituksen täsmentämiseen. Yritysten tulee itse reagoida asiaan kuuden kuukauden siirtymäajan puitteissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

EU-tavaramerkin haku uudistui

Tavaramerkkiuudistusten yhteydessä tuli voimaan myös muita järjestelmää tehostavia muutoksia. Yksi menettelyä helpottava uudistus on se, että EU-tavaramerkkiä haetaan jatkossa suoraan EU:n immateriaalioikeusviranomaiselta kansallisen Patentti- ja rekisterihallituksen sijaan.

Accountorin asiantuntijat auttavat yritystänne varmistamaan, ettei tavaramerkkiuudistus heikennä aikaisemmin haettujen rekisteröintien suojaa. Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Lähde: Yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje