2016_03_18
Uutiset

Jaettavan vapaan oman pääoman määrä

Yritykseni on aktivoinut kehitysmenoja, jotka poistetaan suunnitelman mukaan. Olen ymmärtänyt, että nämä vaikuttaisivat jakokelpoisen oman pääoman määrään. Onko tähän tullut muutos?

Sekä kirjanpitolain että osakeyhtiölain kehitysmenojen aktivointia koskevia säännöksiä muutettiin. Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista.

Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena. Aktivoidut kehittämismenot poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, poistoaika on enintään kymmenen vuotta. Kehittämismenoja ei saa aktivoida muina pitkävaikutteisina menoina. Lain voimaantulon yhteydessä säädettiin siirtymäsäännös. Sen mukaan kirjanpitovelvollinen saa soveltaa vanhoja säännöksiä ennen lain voimaantuloa tilinpäätökseen aktivoitujen kehittämismenojen kuluksi kirjaukseen.

Sekä osakeyhtiölaissa että kirjanpitolaissa säädetään seuraavaa. Jos kehittämismenoja on aktivoitu osakeyhtiössä, ei aktivoinnista vielä kuluksi kirjaamatonta määrää saa jakaa voitonjakona osakkeenomistajille.

Kirjanpitolain ja osakeyhtiölain muutosten voimaantulosäännökset eroavat. Onkin vielä jossakin määrin epäselvää, sovelletaanko säännöstä jo 2015 päättyneiden tilikausien voitonjakoon. Osakeyhtiölain voimaantulosäännöksen mukaan sitä sovelletaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Uudistuneita kirjanpitolain säännöksiä voi puolestaan ryhtyä soveltamaan jo vuodelta 2015 laadittavaan tilinpäätökseen. Jos näin tekee, tulisi varovaisuuden periaatteen mukaisesti ottaa kirjanpitolakiin kirjattu varojenjakorajoite huomioon.

Lue lisää:

Uusien säännösten soveltaminen 
Voinko jättää tilinpäätöksen laatimatta? 
Onko yhdistyksen pakko tehdä kirjanpidossa poistoja? 
Onko konsernitilinpäätös pakko laatia? 

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje