2016_04_25
Uutiset

Kartoita taloushallintosi nykytila

Onko yrityksesi taloushallinnon toimintamalleissa ja prosesseissa hiottavaa? Vai olisiko tarvetta suurempaan muutokseen ja kokonaiskuvan luomiseen? Me kartoitamme prosessiesi nykytilanteen ja teemme ehdotuksen toiminnan tehostamiseksi.

Accountorin Muutoksen suunnittelu -palvelun avulla saat selville, miten yrityksesi taloushallintoprosesseja kannattaa lähteä kehittämään. Palvelu tarjoaa ratkaisuja taloushallinnon kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen ja riskienhallinnan kehittämiseen. Palvelu soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja sitä voidaan muokata taloushallinnon kehitysasteen mukaan.

– Palvelumme on omiaan esimerkiksi silloin, kun yrityksen johdolla ei ole selvää kuvaa taloushallinnon resurssitarpeesta ja työnkuvista. Kartoitamme asiakkaan nykytilanteen ja luomme kuvauksen niistä mahdollisista puutteista sekä riskeistä, jotka realisoituessaan voivat aiheuttaa merkittävää haittaa liiketoiminnalle. Ehdotamme myös konkreettisia toimenpiteitä talousprosessien kehittämiseksi.  Voidaanko asioita tehdä itse tehokkaammin vai kannattaisiko prosesseja ulkoistaa, johtava asiantuntija Juha Koivukoski sanoo.

Useimmilla yrityksillä on jo käytössään sähköistettyjä taloushallinnon prosesseja. Toimintamalleissa ja kehittämistarpeissa on kuitenkin suuria eroja. Yritykset ovat usein hyödyntäneet Muutoksen suunnittelu -palvelua erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa prosessien harmonisoinnin edistämiseksi.

– Osa yrityksistä on kehittänyt raportointiaan omistajien tai rahoittajien vaatimuksesta. Usein heidän prosesseissaan on vähemmän muokattavaa. Toisilla yrityksillä toimintatavat voivat sitä vastoin olla hyvinkin kotikutoisia. Monesti keskeinen ongelma on se, että vain yksi ihminen on tietoinen taloushallinnon kokonaisuudesta. Tämä voi johtaa helposti ongelmiin erilaisissa muutostilanteissa, Koivukoski kertoo.

Haastattelut herättelevät muutokseen

Accountorin asiantuntija tutustuu yrityksen toimintamalleihin haastattelemalla johtoa ja taloushallinnon parissa toimivia työntekijöitä. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen suunnittelutyö. Sen lopputuloksena syntyy seikkaperäinen kirjallinen raportti, jossa kerrotaan kartoituksen tulokset ja ehdotetaan muutostoimenpiteitä Accountorin parhaimpia käytäntöjä hyödyntäen. Useimmiten aikaa haastattelujen alkamisesta raportin valmistumiseen menee pari viikkoa.

Raportista tehdään kaksi versiota: suppeampi raportti koko henkilöstölle jaettavaksi ja kattavampi, johdolle suunnattu versio. Asiantuntijamme käy raportin johdon kanssa kasvotusten läpi. Samalla mietitään, millaisia kehitystoimenpiteitä on mahdollista toteuttaa.

–Konkreettiset kehitystoimenpiteet ovat tärkeä osa palvelun antia. Toisaalta ei tule myöskään unohtaa kartoitusvaiheessa tehtyjen haastattelujen arvoa. Ne herättelevät yrityksen henkilöstöä ja johtoa arvioimaan kriittisesti yrityksen prosesseja ja työskentelytapoja. Toiminnan reflektointi on tärkeää ja auttaa käynnistämään muutosta, Koivukoski muistuttaa.

Kysy palvelusta lisää tai pyydä tarjous omalle yrityksellesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiantuntija@accountor.fi.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje