2016_05_16
Uutiset

Kesälomat lähestyvät

Kesälomakausi alkaa pian ja on aika palauttaa mieleen siihen liittyviä palkanlaskennan asioita.

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Lomaraha on pääsääntöisesti 50 % vuosilomapalkasta ja se voidaan maksaa joko vuosilomapalkan yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana. Toiset työehtosopimukset määrittelevät yksiselitteisesti mahdollisen lomarahan maksamisajankohdan.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista tietyin edellytyksin. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi, vaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on sovittava työnantajan kanssa. Lisäksi on huomattava, että kaikissa työehtosopimuksissa ei ole annettu mahdollisuutta edes sopimalla vaihtaa lomarahaa vapaaksi.

Jos työnantaja ja työntekijä tekevät sopimuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, tulee ilmoitus vapaaksi vaihtamisesta toimittaa palkanlaskentaan mahdollisimman aikaisin. Palkanlaskijalla tulee olla tieto lomarahavapaista hyvissä ajoin ennen lomarahojen maksamista. Vapaaksi vaihtamisesta on hyvä sopia kirjallisesti, jossa työnantaja ja työntekijä samalla sopivat, milloin lomarahavapaat pidetään. Työehtosopimuksessa määritellään tarkemmin vapaaksi vaihtamisen säännöistä, yleinen käytäntö kuitenkin on, että 24 päivän kesälomasta lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tarkoittaa 12 vapaapäivää. Vastaavasti 6 päivän talvilomasta lomarahojen vaihto vapaaksi tarkoittaa kolmea vapaapäivää.

Yleensä työehtosopimuksissa on sovittu, että lomarahavapaan ajalta kertyy vuosilomaa normaalisti vuosilomalain mukaisesti. Lisätietoja lomarahoista ja vapaaksi vaihtamisesta saa omalta työnantajalta.

Vuosiloma ja sairastuminen

Jos työntekijä on sairas jo loman alkaessa, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Jos sairaus alkaa vasta loman aikana, voi lomaan sisältyä omavastuu päiviä 1.4.2016 muutetun vuosilomalain mukaisesti. Päivitetyssä vuosilomalaissa omavastuupäivät muodostuvat porrastetusti lomakertymän mukaan, siten että 25 päivän kertymästä muodostuu yksi ja 30 päivän kertymästä 6 omavastuupäivää. Mikäli lomakertymä on alle 25 päivää, omavastuu päiviä ei ole.

Loman siirto

Työnantajan tulee antaa työntekijälle selkeät ohjeet siitä, miten loma-ajalle osuvista sairauspoissaoloista ilmoitetaan ja minkälainen selvitys niistä vaaditaan.

Työntekijän pitää pyytää loman siirtämistä, pelkkä lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä. Siirtopyyntö tulee tehdä viivytyksettä, koska työnantajalla tulee olla mahdollisuus osoittaa työntekijä toisen lääkärin tarkastettavaksi. Työnantajalla on oikeus saada työkyvyttömyydestä lääkärintodistus ja lääkärintodistus voidaan vaatia, vaikka yrityksen käytäntönä muutoin olisi, että lyhyistä poissaoloista ei vaadita todistusta. 1.4.2016 voimaan astunut vuosilomalaki tarkentaa lisäksi että oikeutta loman siirtämiseen ei ole, mikäli työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella

Siirto-oikeus koskee vain vuosilomalakiin perustuvia vuosilomia. Lomarahan vaihtamisesta saatu vapaa sekä lakisääteisen loman ylittävät loman osuudet kuluvat sairastumisesta huolimatta. Palkkahallinnossa on tehtävä ero sen suhteen, onko henkilö vuosilomalla vai lomarahavapaalla. Sairauden päätyttyä loma jatkuu ja päättyy alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti. Työnantaja ja työntekijät voivat kuitenkin sopia, että lomaa jatketaan siirretyillä lomapäivillä.

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje