2016_08_19
Uutiset

Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvontaan tiukennuksia

Kesän 2016 aikana on tullut voimaan uutta lainsäädäntöä koskien lähetettyjä työntekijöitä. Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tavallisesti työskentelee muussa valtiossa ja jonka työnantaja on väliaikaisesti lähettänyt työskentelemään Suomessa. Kesäkuun 18. päivä astui voimaan uusi laki lähetetyistä työntekijöistä, jolla kumottiin vanha vuoden 1999 laki. Vanhan lain säännökset on keskeisiltä osin siirretty uuteen lakiin, mutta uusi laki on soveltamisalaltaan laajempi ja sisältää myös konkreettisia muutoksia.

Mikä säilyy ennallaan?

Keskeistä sääntelyä laissa on lähetettyjen työntekijöiden työsuhteisiin sovellettavat vähimmäistyöehdot. Työntekijän vähimmäistyöehdoilla tarkoitetaan Suomen työlainsäädännön minimiehtoja, jotka tulevat sovellettavaksi ulkomaisiin työntekijöihin, vaikka heidän työsuhteensa määräytyisi muutoin ulkomaisen lainsäädännön mukaan. Uusi laki ei tuonut muutoksia näihin sovellettaviin vähimmäistyöehtoihin, vaan ne määräytyvät kuten ennenkin.

Mitä uutta?

Uutena velvollisuutena lähettävälle työnantajalle on asetettu ilmoitusvelvollisuus lähetetyistä työntekijöistä työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen sisältö on laissa tarkasti määritelty ja se sisältää kattavasti perustietoja lähettämistilanteesta. Ilmoitus tulee antaa ennakkoon ja välittömästi, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin sopimuksenmukainen työ alkaa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä maksetaan laiminlyöntimaksua. Ilmoittamistapa on vielä avoinna ja ilmoittamisvelvollisuus tulee voimaan vuoden 2017 aikana erikseen tiedotettavan menettelytavan mukaan. Seuraa Accountorin uutiskirjettä niin kerromme sinulle lisää aiheesta, kun ilmoitusvelvollisuuden menettelytavat selkenevät.

Miksi?

Lainsäädännön uudistuksen taustalla on EU:n täytäntöönpanodirektiivi, jonka tarkoituksena on estää työntekijöiden lähettämiseen liittyvät väärinkäytökset. Tästä syystä lainsäädännön uudistuksella tehostetaan työntekijöiden lähettämisen valvontaa ja hallinnollisten seuraamusten täytäntöönpanoa. Uudistuksen myötä laiminlyöntien seuraamusjärjestelmä on uudistettu kokonaan ja lakiin on sisällytetty myös kattavat säännökset seuraamusten tiedoksiannon tai perimisen toimittamisesta toiseen EU-jäsenvaltioon. 

Vaikutukset työn tilaajalle

Laki lähetetyistä työntekijöistä sisältää sääntelyä ja velvoitteita myös työn teettäjälle ja tilaajalle Suomessa. Jo vanhassa laissa tilaajalle oli asetettu velvollisuus huolehtia siitä, että ulkomaisella sopimuskumppanilla on Suomessa edustaja lain edellyttämissä tilanteissa. Edustajan tarkoituksena on olla sekä viranomaisten että lähetettyjen työntekijöiden tavoitettavissa työskentelyn aikana. Tilaajalle on uuden lain myötä tullut velvollisuus myös avustaa viranomaista tavoittamaan edustaja, kun viranomainen ei edustajaa muutoin ole tavoittanut. Lisäksi työn tilaajan tulee huolehtia siitä, että sen sopimuskumppani on tehnyt edellä kuvatun ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaisille lähetetyistä työntekijöistä. Rakennusalan töissä rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle on asetettu erityisiä vastuita työntekijöiden vähimmäispalkkoihin liittyen.

Lähde: Yrityslakimies Janette Liespuu, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje