2016_11_17
Uutiset

Liukuva työaika voi korvata ylityöt

Liukuva työaika soveltuu itsenäisiin työtehtäviin, joiden tekeminen ei edellytä työpaikalla oloa juuri tiettyyn aikaan. Mahdollisuus liukumaan tuo arkeen joustoa. Yrityksen kannalta se on usein ylitöitä edullisempi ratkaisu.

Accountorin yrityslakimiehen Susanna Jaakkolan mukaan työajat määräytyvät useimmiten toimialakohtaisen työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei ole mainintaa työajasta, noudatetaan työaikalakia.

– Työaikalain mukaan säännöllistä työaikaa tekevillä työntekijöillä työpäivän pituus saa olla enintään 8 tuntia ja työviikon pituus 40 tuntia. Tämän ajan ylittävät työtunnit katsotaan tavanomaisesti ylityöksi, Jaakkola sanoo.

Ylityöt tulevat kalliiksi

Työaikalain mukaan ylityöt voidaan korvata rahana tai vapaa-aikana. Kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka ja sen jälkeisiltä ylityötunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. 40 tunnin viikoittaisen työajan ylittävistä työtunneista maksetaan 50 prosentilla korotettua palkkaa. Työehtosopimuksissa voi olla määritelty laista poikkeavia korvauskäytäntöjä.

Ylitöitä ei voi työsuojelullisista syistä johtuen teettää rajattomasti. Neljän kuukauden jaksolla ylityötunteja saa kertyä enimmillään 138 ja vuoden aikana 250 tuntia. Työpaikalla voidaan sopia enintään 80 tunnin lisäylitöistä vuoden aikana. Edellä esitetty neljän kuukauden tuntiraja ei saa kuitenkaan ylittyä.

Liukumat tuovat joustoa ja säästöä

Jos alan TES:ssä ei ole muuta mainittu, työntekijän kanssa voidaan sopia myös liukuvasta työajasta. Tällöin työntekijä voi itse säädellä päivittäisen työaikansa pituutta sovittujen rajojen puitteissa. Lain mukaan päivittäinen liukuma voi olla enintään kolme tuntia ja enimmäiskertymä yhteensä 40 tuntia. 52 viikon ajanjaksolla työajan pitäisi kuitenkin tasoittua niin, että keskimääräinen työaika laskentajaksolta on 40 tuntia viikossa.

– Liukuma sopii työntekijöille, joiden työ on itsenäistä ja jotka voivat itse päättää työajoistaan ja säädellä työmääräänsä. Esimerkiksi toimistotyöhön liukuva työaika sopii monesti hyvin. Työntekijän elämään järjestely tuo joustavuutta. Työantajan kannalta liukuma on yleensä ylitöiden teettämistä edullisempi ratkaisu, Jaakkola pohtii.

Liukuva työaika on Jaakkolan mielestä erityisen sopiva silloin, kun työlle on ominaista kiireisten ja hiljaisempien jaksojen vuorottelu. Liukumasta tulisi kuitenkin sopia selkeät pelisäännöt työyhteisön sisällä.

– Ylityölle määritellyt ylärajat voivat tämän luonteisissa töissä helposti ylittyä. Liukumat kuitenkin antavat mahdollisuuden suurtenkin ylityömäärien tekemiseen, kun kertyneet työtunnit käytetään hiljaisempina kausina pois, Jaakkola sanoo.

Lähde: Yrityslakimies Susanna Jaakkola

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje