2016_04_01
Uutiset

Loman ansainta perhevapaiden ajalta

Muutoksia vuosilomalakiin 1.4.2016 lähtien

Vuosilomalain 7.2 §:ää on muutettu ja muutos astuu voimaan 1.4.2016 lähtien. Uutta säännöstä sovelletaan jos ensimmäinen perhevapaajakso on 1.4.2016 tai sen jälkeen. Työssäolon veroinen aika määräytyy vanhan säännöksen mukaan, jos ensimmäinen lapsesta pidettävä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaapäivä on ollut ennen 1.4.2016

Työssäolopäivien veroisia työpäiviä tai työntunteja kertyy seuraavasti

  • Työntekijä 14 päivän säännön piirissä: 156 äitiys-, isyys tai vanhempainvapaapäivältä. Kyse on sairausvakuutuslain mukaisista arkipäivistä jolloin lauantait lasketaan mukaan.
  • Työntekijä 35 tunnin säännön piirissä: 182 äitiys-, isyys tai vanhempain kalenteripäivältä.

Työssäolonveroinen aika lasketaan yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohti eikä sitä lasketa lomanmääräytymisvuosikohtaisesti.

Työnantaja voi hakea lakisääteisistä vuosilomista aiheutuvista kustannuksista korvauksia uusien säännösten mukaisesti 1.4.2016 lähtien.

Lisätietoja saat omalta palkkayhteyshenkilöltä.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje