2016_05_19
Uutiset

Miten hallita sopimuksiin liittyviä riskejä paremmin?

Kaikki yritystoiminta perustuu sopimuksiin. Muun muassa yrityksen ostot, myynnit, työntekijöiden työsuhteet ja esimerkiksi liiketilan hallinta perustuvat sopimuksiin, joko kirjallisiin tai suullisiin. Lähtökohtaisesti suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, mutta suullisiin sopimuksiin liittyvien näyttövaikeuksien takia sopimukset tulisi aina tehdä kirjallisesti. Huolellisesti laadittu kirjallinen sopimus takaa parhaat lähtökohdat sujuvaan yhteistyöhön.

Sopimuksen riskit liittyvät useimmiten tilanteeseen, jossa sopimusvelvoitteet täytetään puutteellisesti tai myöhässä. Sopimuksen noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä suorituksesta voi aiheutua vahinkoa sopijapuolelle taikka kolmannelle osapuolelle. Sopimusta tehtäessä on olennaista hahmottaa, mihin sopijapuolet sitoutuvat ja mitä riskejä sopimukseen sisältyy.

Sopimusoikeuteen perehtynyt lakimies pystyy tehokkaasti ennakoimaan sopimukseen liittyvät riskit ja tuottamaan tätä kautta selkeää etua asiakasyritykselleen.

Minkälaisissa tilanteissa lakimiehen käyttö kannattaa?

  1. Yritys on laatimassa sopimusta tai sopimusmallia, jota käytetään toistuvasti. Vaikka kukin sopimus on yksilöllinen, niin kerran hyvin laadittuun sopimusmalliin on helppo tukeutua myös jatkossa.
  2. Vastapuolena sopimusneuvotteluissa on suurempi yritys, jonka käyttämät sopimusehdot ovat laajoja ja vaikeaselkoisia. Monimutkaisten sopimusehtojen läpikäynnissä kannattaa käyttää apuna lakimiestä, jotta kaikki sopimuksesta seuraavat velvoitteet tulevat huomioiduiksi.
  3. Suorituksen virheellisyydestä tai viivästymisestä voi seurata mittava vahingonkorvausvastuu tai sopimussakko. Yrityksen on tärkeä varmistua siitä, että se ei sitoudu sopimuksella kantokykyään suurempiin vastuisiin. Sopimusneuvotteluissa tulee pyrkiä rajoittamaan vastuun laajuutta sopimusehdoin.
  4. Sopimuksella on yritykselle huomattava taloudellinen arvo. Erityisesti tärkeiden sopimusten osalta on syytä varmistua, että sopijapuolten tahtotila ja velvoitteet on kirjattu sopimukseen selvästi, ja että vastapuolen sitoutuminen sopimukseen on varmistettu. Sopimuksen noudattamisen tehosteeksi on usein syytä sopia sopimusrikkomustilanteessa maksettava sopimussakko.

Jos sopimus mietityttää, kannattaa lakimieheen olla aina yhteydessä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Neuvomme myös sopimuksenteon jälkeen syntyneissä ongelmatilanteissa.

Lähde: Yrityslakimies Anton Meriluoto, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi-osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje