2016_02_23
Uutiset

Miten tehostaa talouden seurantaa?

Accountor Raportointi ja Accountor Budjetointi -palveluiden avulla yrityksen kannattavuuden, maksuvalmiuden ja omavaraisuuden keskeiset tunnusluvut ovat aina tiedossasi.

Yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten nopeutuessa talouden tunnuslukujen jatkuvan seurannan merkitys korostuu. Kerran vuodessa tapahtuva seuranta ei missään tapauksessa enää riitä. Nyt keskeisiä tunnuslukuja tulee tarkastella vähintään kuukausittain, jopa viikkotasolla.

Accountorin Senior Consultant Markku Salmenkangas HT, KLT muistuttaa, että huomiota tulee kiinnittää samanaikaisesti niin kannattavuuden, maksuvalmiuden kuin vakavaraisuudenkin keskeisiin tunnuslukuihin. Seurattavat tunnusluvut tulee valita aina yrityskohtaisesti.

– On tärkeää löytää oikeat tunnusluvut, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida näiden kolmen osa-alueen toteutumista. Valittuja lukuja seurataan koko ajan ja niiden on oltava keskenään synkronissa. Ei riitä, että kaksi kolmesta osa-alueesta on kunnossa. Esimerkiksi yrityksen tuottoprosentit ja kassa voivat olla kunnossa, mutta euroina liikevoittoa kertyy yhtiön taseasemaan nähden liian vähän, jolloin vakavaraisuus heikkenee. Tämä johtaa vähitellen ongelmiin, Salmenkangas sanoo.

Accountor Raportointi tehostaa talouden seurantaa

Keskeiset tunnusluvut on perinteisesti saatu kirjanpito-ohjelmasta tai laskettu erillisten Excel-taulukoiden avulla. Niiden käyttäminen on monesti työlästä ja aikaa vievää. Lukuja siirrettäessä kaavat saattavat mennä huomaamatta rikki, jolloin laskelmiin voi tulla pahojakin virheitä. Excelin ilmaisemien lukujen tulkitseminenkin voi olla paikoin hankalaa, eikä niihin porautuminenkaan ole aina mahdollista.

Accountorin selainkäyttöisen Accountor Raportointi -palvelun avulla taloutta pystytään seuraamaan lyhyellä viiveellä ja kuukausittaisia toteutumia on vaivatonta verrata asetettuihin tavoitteisiin. Raportointipalvelu ja seurattava tunnuslukumittaristo voidaan helposti räätälöidä yrityksen tarpeisiin.

– Kaikkiin lukuihin voidaan porautua suoraan ruudulta ja tarkastella, miten ne ovat syntyneet. Raporttien visuaalisesti selkeät grafiikat, mittarit ja värikoodit helpottavat osaltaan tietojen nopeaa omaksumista ja varmistavat, että mahdolliset hälytysmerkit havaitaan ajoissa. Kaikki olennainen on nähtävissä muutamasta ruutunäkymästä, Salmenkangas sanoo.

Talousennusteiden tekeminen helpottuu

Ottamalla käyttöön myös raportointipalvelun lisäosan, Accountor Budjetoinnin, yrityksen budjetit voidaan tehdä vaivattomasti käyttämällä edellisen vuoden toteutuneita taloustietoja budjetin pohjana. Tämän jälkeen lukuja voidaan helposti muuttaa. Budjettiversioita on mahdollista luoda rajattomasti ja myös usealle vuodelle eteenpäin, mikä helpottaa yrityksen talouden ennustamista esimerkiksi erilaisten taloustilanteiden osalta tai tehtäessä suuria investointeja. Järjestelmä mahdollistaa myös rullaavan raportoinnin ja ennustamisen.

– Asiakas saa meiltä myös konsultointiapua raportointi- ja budjetointipalvelun käyttöön sekä tunnuslukujen tulkitsemiseen. Apua on siis aina saatavissa, ja sitä kannattaa käyttää, koska kahdet silmät näkevät aina enemmän, Salmenkangas muistuttaa.

Katso Accountor Raportointi –palvelun tyytyväisen asiakkaan tarina täältä

Haluatko kuulla Accountor Raportoinnista tai Accountor Budjetoinnista lisää? Oma yhteyshenkilösi kertoo mielellään palveluistamme lisää tai voit myös jättää yhteydenottopyynnön.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje