2016_08_01
Uutiset

Muista nämä kun kesätyöntekijän työsuhde päättyy

Kesälomakauden lähestyessä loppuaan myös kesätyöntekijöiden työsuhteet ovat monessa yrityksessä päättymässä. Tyypillisesti kesätyöntekijälle on tehty määräaikainen työsopimus kesälomakaudeksi ja työsuhde päättyy automaattisesti määräajan päättyessä.

Mitä on huomioitava kesätyöntekijän työsuhteen päättyessä?

  • Kaikki työnantajavelvoitteet, kuten palkanmaksuvelvollisuus, ovat voimassa työsuhteen viimeiseen päivään saakka. Jollei työsopimuksessa toisin sovita tai työehtosopimuksessa ole poikkeavia määräyksiä, on viimeinen palkka maksettava työsuhteen viimeisenä päivänä. Viimeisen palkanmaksun yhteydessä maksetaan myös lomakorvaukset niistä kertyneistä lomista, joista lomakorvausta ei ole vielä maksettu.
  • Työntekijällä on aina oikeus saada pyydettäessä työtodistus. Työtodistus on lähtökohtaisesti minimisisältöinen, jolloin siitä ilmenee ainoastaan työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä mainitaan työtodistuksessa työsopimuslain mukaan vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä. Työnantajan on toki hyvä aloitteellisesti tiedustella, haluaako työntekijä myös nämä merkinnät työtodistukseen mukaan.

Toisinaan kesätyöntekijään ollaan niin tyytyväisiä, että hänen halutaan jäävän esimerkiksi osa-aikaiseksi työntekijäksi tuuraamaan lomakauden päätyttyäkin. Tällöin on syytä muistaa, että työsuhteen ehdoista on sen jatkuessa aina syytä sopia kirjallisesti. Jos työntekijä vain jatkaa hiljaisella hyväksynnällä työtään sopimuskauden päättymisen jälkeen, katsotaan työsopimuslain mukaan työsuhteen tulevan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Osa-aikaiseksi jäävän kesätyöntekijän työsopimuksessa on syytä sopia selkäesti siitä, mikä on se vähimmäis- ja enimmäistuntimäärä, joka esimerkiksi kuukauden aikana töitä tehdään. Myös tuntityösopimus on järkevintä tehdä määräaikaiseksi, esimerkiksi seuraavan kesälomakauden alkuun.

Lähde: Yrityslakimies Susanna Jaakkola, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lue lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje