2016_01_25
Uutiset

Muutoksia avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä koskevaan lakiin

Vuoden 2016 alusta alkaen tulee voimaan avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä koskevia hienoisia lakimuutoksia. Muutosten taustalla on se, että toimintaa koskevia sääntöjä on haluttu yhdenmukaistaa muiden yhtiömuotojen kanssa.  
Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

  1. Henkilöyhtiö syntyy jatkossa vasta sitten, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Tähän saakka yhtiö on syntynyt jo silloin, kun yhtiömiehet ovat tehneet yhtiösopimuksen. Vielä tällä hetkellä rekisteröimättä olevat yhtiöt on ilmoitettava rekisteröitäväksi 31.12.2017 mennessä. Jos rekisteröintiä ei tähän mennessä tehdä, yhtiö purkautuu.
  2. Yhtiösopimus ja siihen tehtävät muutokset on tehtävä jatkossa kirjallisesti ja rekisteröitävä. Muutokset tulevat voimaan rekisteröimisen jälkeen. Yhtiösopimuksen lisäksi yhtiömiehet voivat sopia keskinäisistä suhteistaan erillisellä sopimuksella, ns. osakassopimuksella, joka ei ole julkinen. 
  3. Aikaisemmin määräaikaisen yhtiösopimuksen enimmäispituus oli aina 10 vuotta. Jatkossa määräajan pituutta ei ole rajoitettu, kun yhtiömiehenä on yhtiö tai muu yhteisö. 

Sen sijaan luonnollisten henkilöiden, eli ihmisten, osalta määräaika voi olla rajoittamaton ainoastaan silloin, kun henkilö on yhtiössä äänettömänä yhtiömiehenä.

Accountorin asiantuntijapalveluista saatte apua mahdollisiin yhtiösopimuksen muutostarpeisiin ja muihin avoimiin kysymyksiinne.

Lisätietoja:

Susanna Jaakkola
Yrityslakimies
susanna.jaakkola@accountor.fi
puh. 040 505 9369

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje