2016_09_20
Uutiset

Muutoksia tapaturmavakuutuskoodeihin

Lähetäthän päivitetyt ammattiluokituskoodit ja –nimikkeet omalle palkanlaskijalle viimeistään 31.10.2016.

Tapaturmavakuutuksen hankkiminen työtapaturman varalle on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, ja se on hankittava kaikille yrityksessä työskenteleville. Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos tapaturma tapahtuu työssä tai työmatkalla tai jos työntekijä sairastuu ammattitautiin. Vakuutus korvaa tällöin tapaturmasta tai ammattitaudista johtuvia rahallisia menetyksiä, joita työntekijälle tämän johdosta aiheutuu. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on vanhin Suomessa käyttöön otettu sosiaalivakuutus, joka takaa sosiaaliturvan työntekijälle tapaturman sattuessa.

Vuoden 2016 alussa astui voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Samalla uudistettiin valtioneuvoston antamia asetuksia ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta. Vakuutusyhtiöt ovat vuoden 2015 loppupuolella toimittaneet yrityksille uudet vakuutuskirjat, joista selviää yritysten työntekijöiden ammattiluokituskoodit sekä -nimikkeet.

Accountorin palkkapalvelut tarvitsevat yrityksiltä päivitetyt tiedot työntekijöiden ammattiluokituskoodeista ja -nimikkeistä vuodenvaihteen tapaturmavakuutuksen palkkailmoitusta varten. Päivitetyt tiedot olisi hyvä lähettää omalle palkanlaskijalle mahdollisimman pian, kuitenkin 31.10.2016 mennessä.

Lisätietoja tapaturmavakuutuslain muutoksesta saa omasta vakuutusyhtiöstä.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje